reklam

TAB BESİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

TAB BESİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Hisse İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Birikmiş Karlar
Yine Değerleme ve Ölçüm Çıkar / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Yarar / Kayıpları Tekrar Değerleme ve Sınıflandırma Kar / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Ziyanları Net Devir Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Tekrar Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Evvelki Periyot 01.01.2022 – 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

reklam

Devir Başı Bakiyeler
16 32.417.000 1.603.657.792 -158.096.698 -827.720.162 0 650.257.932 650.257.932
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
32.417.000 1.603.657.792 -158.096.698
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
238.435.603 6.128.635 154.200.098 1.853.475.399 2.252.239.735 2.252.239.735
Devir Karı (Zararı)
1.853.475.399 1.853.475.399 1.853.475.399
Öteki Kapsamlı Gelir (Gider)
238.435.603 6.128.635 154.200.098 398.764.336 398.764.336
Sermaye Arttırımı
200.000.000 133.388.851 333.388.851 333.388.851
Periyot Sonu Bakiyeler
232.417.000 1.737.046.643 238.435.603 6.128.635 -3.896.600 -827.720.162 1.853.475.399 3.235.886.518 3.235.886.518
Cari Devir 01.01.2023 – 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Devir Başı Bakiyeler
16 232.417.000 1.737.046.643 238.435.603 6.128.635 -3.896.600 -827.720.162 1.853.475.399 3.235.886.518 3.235.886.518
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
232.417.000 1.737.046.643 238.435.603 6.128.635 -827.720.162 1.853.475.399 3.235.886.518 3.235.886.518
Transferler
1.853.475.399 -1.853.475.399 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
262.561.489 -2.414.495 16.203.478 2.457.788.629 2.734.139.101 2.734.139.101
Devir Karı (Zararı)
2.457.788.629 2.457.788.629 2.457.788.629
Başka Kapsamlı Gelir (Gider)
262.561.489 -2.414.495 16.203.478 276.350.472 276.350.472
Sermaye Arttırımı
28.875.000 845.231 29.720.231 29.720.231
Hisse Bazlı Süreçler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
3.680.151.353 3.680.151.353 3.680.151.353
Devir Sonu Bakiyeler
261.292.000 1.737.891.874 3.680.151.353 500.997.092 3.714.140 12.306.878 1.025.755.237 2.457.788.629 9.679.897.203 9.679.897.203

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2023 – 31.12.2023 Evvelki Periyot 01.01.2022 – 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.493.791.132 3.253.894.683
Periyot Karı (Zararı)
2.457.788.629 1.853.475.399
Sürdürülen Faaliyetlerden Devir Karı (Zararı)
2.457.788.629 1.853.475.399
Periyot Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.911.661.214 1.205.138.222
Amortisman ve İtfa Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
9-10-11 2.443.309.962 2.023.180.474
Paha Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.291.764 11.465.054
Maddi Duran Varlık Kıymet Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 5.291.764 11.465.054
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
266.745.541 238.207.979
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 237.406.362 220.876.353
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 29.339.179 17.331.626
Kar Hissesi (Geliri) Sarfiyatı ile İlgili Düzeltmeler
21-22 -48.002.548 0
Faiz (Gelirleri) ve Sarfiyatları İle İlgili Düzeltmeler
-35.257.697 94.204.640
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21-22 -515.727.846 -247.501.091
Faiz Masrafları ile İlgili Düzeltmeler
5-22 460.690.661 352.062.052
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
20 36.700.349 18.923.832
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
20 -16.920.861 -29.280.153
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
78.492.288 39.419.265
Vergi (Geliri) Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
23 250.932.869 121.637.494
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.399.764 42.413.327
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-4.399.764 42.413.327
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Öbür Düzeltmeler
-1.045.451.201 -1.365.390.011
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-555.647.062 375.443.173
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-445.647.017 -278.304.373
Bağlantılı Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-185.165.472 -96.051.826
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-260.481.545 -182.252.547
Faaliyetlerle İlgili Başka Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.672.152 -11.673.720
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Başka Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.672.152 -11.673.720
Müşteri Kontratlarından Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-176.135.748 -131.591.724
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
-898.765.966 -177.173.526
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
721.677.190 784.071.993
Bağlı Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
521.959.665 432.732.670
Alakalı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
199.717.525 351.339.323
Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Öbür Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
254.231.036 194.960.523
Bağlantılı Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Başka Borçlardaki Artış (Azalış)
254.231.036 194.960.523
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Başka Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.665.595 -4.846.000
Faaliyetlerle İlgili Öbür Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.665.595 -4.846.000
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.813.802.781 3.434.056.794
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -113.290.767 -114.368.288
Öbür Karşılıklara Ait Ödemeler
12 -11.754.242 -8.073.003
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -194.966.640 -57.720.820
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
245.782.462 -1.557.818.962
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
45.539.515 34.604.643
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 45.539.515 34.604.643
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.473.418.957 -1.109.785.796
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -1.387.472.425 -930.234.517
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -85.946.532 -179.551.279
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
1.109.931.510 -730.138.900
Bağlantılı Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
1.109.931.510 -730.138.900
Alınan Faiz
515.727.846 247.501.091
İştirak (Kar) Hissesi ve Öbür Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
48.002.548 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
106.930.371 -1.444.365.699
Hisse ve Başka Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.575.489.367 0
Hisse İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.575.489.367 0
İşletmenin Kendi Hisselerini ve Öbür Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Hisselerini ve Öbür Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
717.133.061 1.027.367.500
Kredilerden Nakit Girişleri
4 717.133.061 1.027.367.500
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-2.592.020.086 -746.076.054
Kredi Geri Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
4 -2.592.020.086 -746.076.054
Kira Kontratlarından Kaynaklanan Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
5 -1.103.971.174 -1.348.453.714
Ödenen Faiz
4-5 -518.575.797 -577.203.431
Öteki Nakit Girişleri (Çıkışları)
28.875.000 200.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.846.503.965 251.710.022
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-181.242.014 -50.547.001
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.665.261.951 201.163.021
PERİYOT BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 279.811.406 78.648.385
PERİYOT SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.945.073.357 279.811.406

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 31.12.2023 Evvelki Devir 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 3.945.073.357 279.811.406
Ticari Alacaklar
649.884.804 562.784.304
Bağlantılı Taraflardan Ticari Alacaklar
6-24 264.961.260 203.143.252
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 384.923.544 359.641.052
Öbür Alacaklar
2.856.191 4.915.670
Bağlı Olmayan Taraflardan Öteki Alacaklar
7 2.856.191 4.915.670
Stoklar
8 282.072.362 242.721.635
Peşin Ödenmiş Giderler
834.386.604 255.346.697
Alakalı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 834.386.604 255.346.697
Öbür Dönen Varlıklar
18.746.792 32.483.959
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Başka Dönen Varlıklar
14 18.746.792 32.483.959
ORTA TOPLAM
5.733.020.110 1.378.063.671
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.733.020.110 1.378.063.671
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
0 1.212.964
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 1.212.964
Öteki Alacaklar
26.818.154 1.137.935.134
Bağlı Taraflardan Öbür Alacaklar
7-24 0 1.109.931.510
Bağlı Olmayan Taraflardan Öteki Alacaklar
7 26.818.154 28.003.624
Maddi Duran Varlıklar
9 5.226.561.840 4.572.070.486
Tesis, Makine ve Cihazlar
2.833.208.401 2.676.188.525
Taşıtlar
20.813.790 2.255.242
Mobilya ve Demirbaşlar
1.007.622.696 883.906.422
Özel Maliyetler
1.173.488.795 891.847.424
Yapılmakta Olan Yatırımlar
191.428.158 117.872.873
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 3.528.547.549 3.579.539.453
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 584.540.349 542.835.362
Başka Haklar
300.299.584 299.830.339
Lisanslar
284.240.765 243.005.023
Peşin Ödenmiş Giderler
15 33.832.789 44.766.937
Alakalı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
33.832.789 44.766.937
Başka Duran Varlıklar
14 5.990.709 7.581.906
Alakalı Olmayan Taraflara Ait Öbür Duran Varlıklar
5.990.709 7.581.906
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.406.291.390 9.885.942.242
TOPLAM VARLIKLAR
15.139.311.500 11.264.005.913
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
750.849.895 1.859.371.137
Alakalı Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
750.849.895 1.859.371.137
Banka Kredileri
4 56.703.612 1.014.686.741
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
5 694.146.283 844.684.396
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
36.077.552 435.740.187
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
36.077.552 435.740.187
Banka Kredileri
4 36.077.552 435.740.187
Ticari Borçlar
1.497.471.959 1.637.476.197
Bağlı Taraflara Ticari Borçlar
6-24 1.060.911.243 1.160.555.562
Bağlı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 436.560.716 476.920.635
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
13 319.552.692 297.259.696
Başka Borçlar
811.557 890.060
Bağlı Olmayan Taraflara Başka Borçlar
7 811.557 890.060
Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülükler
172.353.411 145.605.004
Öteki Kontrat Yükümlülükleri
15 172.353.411 145.605.004
Periyot Karı Vergi Yükümlülüğü
23 149.360.707 51.418.539
Kısa Vadeli Karşılıklar
126.621.796 99.393.879
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
13 101.503.888 81.443.731
Öbür Kısa Vadeli Karşılıklar
12 25.117.908 17.950.148
Başka Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 75.226.028 55.596.931
Bağlantılı Olmayan Taraflara Öbür Kısa Vadeli Yükümlülükler
75.226.028 55.596.931
ORTA TOPLAM
3.128.325.597 4.582.751.630
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.128.325.597 4.582.751.630
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.342.758.775 2.395.603.582
Alakalı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.342.758.775 2.395.603.582
Banka Kredileri
0 773.872.101
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
5 1.342.758.775 1.621.731.481
Ticari Borçlar
140.212.758 160.528.393
Alakalı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 140.212.758 160.528.393
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
13 100.256.880 91.417.210
Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülükler
182.819.689 236.202.651
Öbür Mukavele Yükümlülükleri
15 182.819.689 236.202.651
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 565.040.598 522.259.827
Öbür Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 39.356.102
Bağlı Olmayan Taraflara Başka Uzun Vadeli Yükümlülükler
14 0 39.356.102
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.331.088.700 3.445.367.765
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.459.414.297 8.028.119.395
ÖZKAYNAKLAR

Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
9.679.897.203 3.235.886.518
Ödenmiş Sermaye
16 261.292.000 232.417.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 1.737.891.874 1.737.046.643
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
3.680.151.353 0
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler (Giderler)
504.711.232 244.564.238
Tekrar Değerleme ve Ölçüm Karları (Kayıpları)
504.711.232 244.564.238
Maddi Duran Varlık Yine Değerleme Artışları (Azalışları)
16 500.997.092 238.435.603
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Karları (Kayıpları)
16 3.714.140 6.128.635
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12.306.878 -3.896.600
Yabancı Para Çevrim Farkları
16 12.306.878 -3.896.600
Geçmiş Yıllar Karları yahut Zararları
1.025.755.237 -827.720.162
Net Periyot Karı yahut Zararı
2.457.788.629 1.853.475.399
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
9.679.897.203 3.235.886.518
TOPLAM KAYNAKLAR
15.139.311.500 11.264.005.913

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2023 – 31.12.2023 Evvelki Periyot 01.01.2022 – 31.12.2022
Kar yahut Ziyan ve Başka Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR YAHUT ZİYAN KISMI

Hasılat
17 19.988.027.295 16.612.128.527
Satışların Maliyeti
17 -16.593.249.719 -14.982.437.476
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.394.777.576 1.629.691.051
BRÜT KAR (ZARAR)
3.394.777.576 1.629.691.051
Genel İdare Giderleri
18 -566.125.769 -463.125.362
Pazarlama Giderleri
18 -1.038.611.099 -903.673.048
Temel Faaliyetlerden Öteki Gelirler
20 309.663.461 563.798.427
Temel Faaliyetlerden Öteki Giderler
20 -399.866.641 -231.259.816
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
1.699.837.528 595.431.252
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 471.913.382 35.073.591
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -66.025.583 -122.419.600
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.105.725.327 508.085.243
Finansman Gelirleri
22 309.154.969 427.645.937
Finansman Giderleri
22 -986.012.703 -943.941.694
Net Nakdî Durum Yararları (Kayıpları)
1.279.853.905 1.983.323.407
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.708.721.498 1.975.112.893
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-250.932.869 -121.637.494
Devir Vergi (Gideri) Geliri
23 -292.908.808 -84.625.283
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 41.975.939 -37.012.211
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER PERİYOT KARI (ZARARI)
2.457.788.629 1.853.475.399
PERİYOT KARI (ZARARI)
2.457.788.629 1.853.475.399
Periyot Karının (Zararının) Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Paydaşlık Payları
2.457.788.629 1.853.475.399
Hisse Başına Kazanç

Hisse Başına Kazanç

Hisse Başına Çıkar (Zarar)

Sulandırılmış Hisse Başına Kar (Zarar)

ÖTEKİ KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacaklar
260.146.994 244.564.238
Maddi Duran Varlıklar Yine Değerleme Artışları (Azalışları)
262.561.489 282.431.638
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Yararları (Kayıpları)
13 -3.219.327 7.660.794
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Başka Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
804.832 -45.528.194
Maddi Duran Varlıklar Tekrar Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 -43.996.035
Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Yararları (Kayıpları), Vergi Etkisi
23 804.832 -1.532.159
Kar yahut Ziyan Olarak Tekrar Sınıflandırılacaklar
16.203.478 154.200.098
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine Ait Yabancı Para Çevrim Farkları
16.203.478 154.200.098
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine Ait Yabancı Para Çevrim Farklarından Yararlar (Kayıplar)
16.203.478 154.200.098
ÖTEKİ KAPSAMLI GELİR (GİDER)
276.350.472 398.764.336
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.734.139.101 2.252.239.735
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana İştirak Payları
2.734.139.101 2.252.239.735

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260045

BIST

Kaynak Web Site: Bloomberg HT

Haber Url Adresi: https://www.bloomberght.com/borsa/hisse/tab-gida-sanayi/kap-haberi/334575

reklam

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Firma Kaydet: Firma Rehberi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!