reklam

QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Pay Senedi İhraç Primleri Pay Senedi İptal Karları Başka Sermaye Yedekleri Kâr yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler ve Masraflar Kâr yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler ve Masraflar Kar Yedekleri Geçmiş Periyot Karı / (Zararı) Periyot Net Kar yahut Ziyanı Denetim Gücü Olmayan Hisseler Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Tekrar Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Yarar Planlarının Birikmiş Yine Ölçüm Kazançları/Kayıpları Öteki (Özkaynak Tekniğiyle Kıymetlenen Yatırımların Başka Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Hisseleri ile Öbür Kar yahut Ziyan Olarak Tekrar Sınıflandırılmayacak Başka Kapsamlı Gelir Ögelerinin Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Bedel Farkı Öteki Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Tekrar Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Başka (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Formülüyle Kıymetlenen Yatırımların Öbür Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Hisseleri ve Öteki Kar yahut Ziyan Olarak Yine Sınıflandırılacak Öbür Kapsamlı Gelir Ögelerinin Birikmiş Tutarları)
Evvelki Devir 01.01.2022 – 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

reklam

Periyot Başı Bakiyeler
15 115.000 1.159 0 39.222 0 -3.475 0 0 0 709 0 0 883.481 201.536 0 0 1.237.632
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kusurların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Siyasetinde Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
15 115.000 1.159 0 39.222 0 -3.475 0 0 0 709 0 0 883.481 201.536 0 0 1.237.632
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -6.266 0 0 0 1.763 1.611 0 0 0 401.554 0 398.662
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Gibisi Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Öteki Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201.536 -201.536 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201.536 -201.536 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Periyot Sonu Bakiyeler
115.000 1.159 0 39.222 0 -9.741 0 0 0 2.472 1.611 0 1.085.017 0 401.554 0 1.636.294
Cari Devir 01.01.2023 – 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Devir Başı Bakiyeler
15 115.000 1.159 0 39.222 0 -9.741 0 0 0 2.472 1.611 0 1.085.017 401.554 0 0 1.636.294
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yanılgıların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Siyasetinde Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
15 115.000 1.159 0 39.222 0 -9.741 0 0 0 2.472 1.611 0 1.085.017 401.554 0 0 1.636.294
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 37 0 0 0 3.386 -13.767 0 0 0 824.382 0 814.038
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
885.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -885.000 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Gibisi Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Başka Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 401.554 -401.554 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 401.554 -401.554 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devir Sonu Bakiyeler
1.000.000 1.159 0 39.222 0 -9.704 0 0 0 5.858 -12.156 0 601.571 0 824.382 0 2.450.332

Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2023 – 31.12.2023 Evvelki Periyot 01.01.2022 – 31.12.2022
Kar yahut Ziyan Tablosu

GELİR VE MASRAF KALEMLERİ

TEMEL FAALİYET GELİRLERİ
3.167.642 1.452.352
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
0 0
İskontolu
0 0
Diğer
0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Fiyat ve Komisyonlar
0 0
İskontolu
0 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Fiyat ve Komisyonlar
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
17 3.167.642 1.452.352
Finansal Kiralama Gelirleri
3.167.642 1.452.352
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0
Kiralama Süreçlerinden Alınan Fiyat ve Komisyonlar
0 0
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ
0 0
Tasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kâr Payları
0 0
Tasarruf Finansman Faaliyetlerinden Alınan Fiyat ve Komisyonlar
0 0
FİNANSMAN MASRAFLARI (-)
18 -2.344.014 -1.108.647
Tasarruf Fon Havuzuna Verilen Kâr Payları
0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.537.493 -781.776
Faktoring Süreçlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0
Kiralama Süreçlerine Ait Faiz Giderleri
-770 -240
İhraç Edilen Menkul Değerlere Verilen Faizler
-601.449 -255.491
Başka Faiz Giderleri
0 0
Verilen Fiyat ve Komisyonlar
-204.302 -71.140
BRÜT KAR (ZARAR)
823.628 343.705
TEMEL FAALİYET SARFİYATLARI (-)
19 -339.090 -163.074
İşçi Giderleri
-184.749 -75.999
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-2.388 -4.272
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
-68.428 -34.427
Diğer
-83.525 -48.376
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
484.538 180.631
ÖTEKİ FAALİYET GELİRLERİ
21 9.430.879 5.059.420
Bankalardan Alınan Faizler
28.701 7.997
Menkul Kıymetlerden Alınan Faizler
7.739 0
Temettü Gelirleri
0 0
Sermaye Piyasası Süreçleri Karı
0 53.083
Türev Finansal Süreçler Karı
305.974 392.384
Kambiyo Süreçleri Karı
8.696.806 4.419.780
Diğer
391.659 186.176
KARŞILIK GİDERLERİ
22 -282.934 -253.101
Özel Karşılıklar
0 0
Beklenen Ziyan Karşılıkları
-282.757 -251.987
Genel Karşılıklar
0 0
Diğer
-177 -1.114
ÖTEKİ FAALİYET MASRAFLARI (-)
23 -8.500.896 -4.478.881
Menkul Pahalar Bedel Düşüş Gideri
0 0
Duran Varlıklar Bedel Düşüş Giderleri
0 0
Sermaye Piyasası Süreçleri Zararı
0 -62.893
Türev Finansal Süreçlerden Zarar
-166.791 -136.318
Kambiyo Süreçleri Zararı
-8.321.161 -4.277.929
Diğer
-12.944 -1.741
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.131.587 508.069
BİRLEŞME SÜRECİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK TEKNİĞİ UYGULANAN İŞTİRAKLERDEN KAR (ZARAR)
0 0
NET MALİ DURUM KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.131.587 508.069
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9 -307.205 -106.515
Cari Vergi Karşılığı
-277.260 -112.657
Ertelenmiş Vergi Sarfiyat Etkisi
-29.945 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 6.142
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER PERİYOT NET KARI (ZARARI)
824.382 401.554
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Emelli Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı İştirak ve Birlikte Denetim Edilen İştirakler (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Öteki Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN SARFİYATLAR (-)
0 0
Satış Hedefli Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Paydaşlık ve Birlikte Denetim Edilen İştirakler (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Öbür Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Sarfiyat Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DEVİR NET KARI (ZARARI)
0 0
DEVİR NET KARI YAHUT ZARARI
824.382 401.554
Devir Karının (Zararının) Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana İştirak Payları
824.382 401.554
Pay Başına Kar (Zarar)

Pay Başına Kar (Zarar)

PAY BAŞINA KAR (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ PAY BAŞINA YARAR (ZARAR)

Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2023 – 31.12.2023 Evvelki Periyot 01.01.2022 – 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu

TEMEL FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Temel Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
930.451 -296.980
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Hisseleri / Kiralama Gelirleri
3.096.313 1.422.392
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Hisseleri / Kiralama Giderleri
-1.938.441 -994.968
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Fiyat ve Komisyonlar
55.117 37.922
Elde Edilen Başka Kazançlar
0 0
Ziyan Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
9.689 24.871
Çalışana ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-162.425 -59.513
Ödenen Vergiler
-208.228 -287.888
Diğer
78.426 -439.796
Temel Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-1.698.203 -1.692.387
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama Süreçlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-1.384.588 -1.505.100
Tasarruf Finansman Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Öbür Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-274.440 -159.051
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0 0
Tasarruf Fon Havuzundaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama Süreçlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
0 0
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Öbür Borçlarda Net Artış (Azalış)
-39.175 -28.236
Temel Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-767.752 -1.989.367
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Paydaşlıklar ve Birlikte Denetim Edilen İştirakler (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı İştirakler ve Birlikte Denetim Edilen Paydaşlıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
7 -19.750 -19.248
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
5.449 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Bedel Farkı Öbür Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Bedel Farkı Başka Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
8 -872.894 -3.234
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-887.195 -22.482
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Kıymetlerden Sağlanan Nakit
367.158.899 123.313.460
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Kıymetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-366.116.419 -121.540.519
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya Ait Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
1.042.480 1.772.941
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Muadil Varlıklar Üzerindeki Etkisi
173.949 112.800
Nakit ve Nakde Muadil Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-438.518 -126.108
Devir Başındaki Nakit ve Nakde Muadil Varlıklar
1.025.787 1.151.895
Devir Sonundaki Nakit ve Nakde Muadil Varlıklar
3 587.269 1.025.787

Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2023 – 31.12.2023 Evvelki Periyot 01.01.2022 – 31.12.2022
Kar yahut Ziyan ve Öteki Kapsamlı Gelir Tablosu

PERİYOT KARI (ZARARI)
824.382 401.554
ÖTEKİ KAPSAMLI GELİRLER
-10.344 -2.892
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacaklar
37 -6.266
Maddi Duran Varlıklar Yine Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Tekrar Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Çıkarları (Kayıpları)
-874 -8.645
Başka Kar yahut Ziyan Olarak Tekrar Sınıflandırılmayacak Başka Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Başka Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
911 2.379
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacaklar
-10.381 3.374
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Paha Farkı Öbür Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
5.073 2.410
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-19.515 2.148
Yurtdışındaki İşletmeye Ait Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Öteki Kar yahut Ziyan Olarak Tekrar Sınıflandırılacak Öbür Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Başka Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
4.061 -1.184
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
814.038 398.662

Sunum Para Ünitesi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Periyot 31.12.2023 Evvelki Periyot 31.12.

Kaynak Web Site: Bloomberg HT

Haber Url Adresi: https://www.bloomberght.com/borsa/hisse/qnb-finans-fin-k/kap-haberi/331406

reklam

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Firma Kaydet: Firma Rehberi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!