reklam

MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Finansal Rapor

MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Hisse İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Sarfiyatlar Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Tekrar Değerleme ve Ölçüm Kar / Kayıpları Riskten Korunma Yarar / Kayıpları Yine Değerleme ve Sınıflandırma Yarar / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Ziyanları Net Devir Karı Zararı
Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Evvelki Periyot 01.01.2022 – 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

reklam

Devir Başı Bakiyeler
38.000.000 123.899.794 358.654.629 0 0 0 0 0 6.749.088 38.868.500 146.584.433 185.452.933 712.756.444 712.756.444
Transferler
0 0 0 0 0 2.260.898 144.323.535 -146.584.433 -2.260.898 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-644.820 -644.820 -644.820 0 0 0 424.545.649 424.545.649 423.900.829 423.900.829
Devir Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 424.545.649 424.545.649 424.545.649 424.545.649
Öbür Kapsamlı Gelir (Gider)
[13,15] -644.820 -644.820 -644.820 0 0 0 0 -644.820 -644.820
Periyot Sonu Bakiyeler
38.000.000 123.899.794 358.654.629 -644.820 -644.820 -644.820 0 0 0 9.009.986 183.192.035 424.545.649 607.737.684 1.136.657.273 1.136.657.273
Cari Devir 01.01.2023 – 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Periyot Başı Bakiyeler
38.000.000 123.899.794 358.654.629 -644.820 -644.820 -644.820 0 0 0 9.009.986 183.192.035 424.545.649 607.737.684 1.136.657.273 1.136.657.273
Transferler
0 0 0 0 0 22.777.550 401.768.099 -424.545.649 -22.777.550 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
186.871 186.871 186.871 0 0 0 0 503.987.968 503.987.968 504.174.839 400.650 504.575.489
Periyot Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 503.987.968 503.987.968 503.987.968 400.650 504.388.618
Başka Kapsamlı Gelir (Gider)
[13,15] 186.871 186.871 186.871 0 0 0 0 186.871 186.871
Sermaye Arttırımı
456.000.000 13.348.067 -99.839.391 0 0 0 0 0 -366.082.255 -366.082.255 3.426.421 75.000 3.501.421
Sermaye Avansı
115.181.099 0 0 0 0 0 0 115.181.099 115.181.099
Devir Sonu Bakiyeler
494.000.000 137.247.861 115.181.099 258.815.238 -457.949 -457.949 -457.949 0 0 0 31.787.536 218.877.879 503.987.968 722.865.847 1.759.439.632 475.650 1.759.915.282

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2023 – 31.12.2023 Evvelki Devir 01.01.2022 – 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.948.287 590.759.707
Periyot Karı (Zararı)
503.987.968 424.545.649
Sürdürülen Faaliyetlerden Devir Karı (Zararı)
503.987.968 424.545.649
Periyot Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-530.713.461 95.747.548
Amortisman ve İtfa Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
[10,11,12] 116.073.789 61.106.405
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.776.095 -37.942
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[17] 2.387.809 524.311
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[18] 144.168 -320.118
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[5,18,15] 244.118 -242.135
Faiz (Gelirleri) ve Masrafları İle İlgili Düzeltmeler
-1.760.510 192.318
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
[6,24] 2.005.504 181.616
Faiz Masrafları ile İlgili Düzeltmeler
[6,24] -3.766.014 10.702
Vergi (Geliri) Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
-99.317.371 33.542.772
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-536.198.480 943.995
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
[11,12,23] 0 943.995
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
[11,12,23] -522.833.047 0
Yatırım Gayeli Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
[10,23] -13.365.433 0
İştirak, İş iştiraki ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından yahut Hisselerindeki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
[4] -12.286.984 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-215.523.226 -145.547.252
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[5] -194.421.565 -136.347.069
Bağlı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-194.421.565 -136.347.069
Faaliyetlerle İlgili Öbür Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[7] -19.846.550 5.317.872
Bağlantılı Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Öbür Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.775.706 0
Bağlı Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Başka Alacaklardaki Azalış (Artış)
-16.070.844 5.317.872
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
[8] -23.238.226 1.185.894
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
[14] 17.832.621 -42.849.118
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[5] -11.029.390 41.742.361
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-11.029.390 41.742.361
Faaliyetler ile İlgili Öbür Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.179.884 -14.597.192
Bağlı Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Öbür Borçlardaki Artış (Azalış)
[7] 15.179.884 -14.597.192
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-242.248.719 374.745.945
Öteki Nakit Girişleri (Çıkışları)
245.197.006 216.013.762
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-91.315.677 -367.611.470
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[11,12,23] 0 1.092.505
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.092.505
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[11,12,23] -91.315.677 -368.703.975
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-91.315.677 -368.703.975
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
117.682.476 70.556.473
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
126.277.821 183.279.374
Kredilerden Nakit Girişleri
[6] 126.277.821 183.279.374
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-8.595.345 -112.722.901
Kredi Geri Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
[6] -8.595.345 -112.722.901
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
29.315.086 293.704.710
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-126.113.836 -187.352.841
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-96.798.750 106.351.869
PERİYOT BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
291.509.011 185.157.142
DEVİR SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
194.710.261 291.509.011

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Periyot 31.12.2023 Evvelki Periyot 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[3] 194.710.261 291.509.011
Ticari Alacaklar
[5] 482.729.328 283.163.774
Bağlı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
482.729.328 283.163.774
Öbür Alacaklar
[7] 7.684.937 4.767.116
Alakalı Taraflardan Öteki Alacaklar
3.775.706
Bağlı Olmayan Taraflardan Öteki Alacaklar
3.909.231 4.767.116
Stoklar
[8] 35.911.340 12.673.114
Peşin Ödenmiş Giderler
[14] 15.630.307 50.390.812
Bağlı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15.630.307 50.390.812
Cari Periyot Vergisiyle İlgili Varlıklar
[15] 0 982.287
Öteki Dönen Varlıklar
[16] 19.398.783 884.946
Bağlı Olmayan Taraflardan Öbür Dönen Varlıklar
19.398.783 884.946
ORTA TOPLAM
756.064.956 644.371.060
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
756.064.956 644.371.060
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş İştirakleri ve Bağlı İştiraklerdeki Yatırımlar
[4] 12.286.984 0
Yatırım Emelli Gayrimenkuller
[10] 31.820.000 18.454.567
Maddi Duran Varlıklar
[11] 88.953.888 8.042.678
Tesis, Makine ve Cihazlar
72.864.461 1.142.886
Taşıtlar
5.810.605 901.435
Mobilya ve Demirbaşlar
6.446.744 5.259.611
Özel Maliyetler
3.832.078 738.746
Kullanım Hakkı Varlıkları
[9] 4.593.333 6.331.991
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
[12] 1.212.038.372 793.135.989
Peşin Ödenmiş Giderler
[14] 14.702.970 0
Bağlantılı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14.702.970 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
[15] 54.473.597 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.418.869.144 825.965.225
TOPLAM VARLIKLAR
2.174.934.100 1.470.336.285
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
[6] 88.954.748 95.663.459
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[6] 110.670.415 26.423.807
Öteki Finansal Yükümlülükler
[6] 1.832.217 1.162.210
Ticari Borçlar
[5] 127.518.998 136.542.884
Alakalı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
127.518.998 136.542.884
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
[17] 5.659.561 3.846.274
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[14] 21.246.876 8.883.350
Alakalı Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21.246.876 8.883.350
Periyot Karı Vergi Yükümlülüğü
[15] 973.167 1.408.153
Kısa Vadeli Karşılıklar
[18] 1.555.062 1.300.396
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
999.359 888.861
Öteki Kısa Vadeli Karşılıklar
555.703 411.535
Öteki Kısa Vadeli Yükümlülükler
[16] 1.224.106 221.035
Bağlantılı Olmayan Taraflara Öbür Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.224.106 221.035
ORTA TOPLAM
359.635.150 275.451.568
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
359.635.150 275.451.568
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
[6] 44.104.896 2.073.683
Öteki Finansal Yükümlülükler
[6] 1.232.406 3.789.047
Uzun Vadeli Karşılıklar
[18] 10.046.366 8.011.745
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
10.046.366 8.011.745
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
[15] 0 44.352.969
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
55.383.668 58.227.444
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
415.018.818 333.679.012
ÖZKAYNAKLAR

Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
1.759.439.632 1.136.657.273
Ödenmiş Sermaye
[19] 494.000.000 38.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
[19] 137.247.861 123.899.794
Sermaye Avansı
[19] 115.181.099 0
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
[19] 258.815.238 358.654.629
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[19] -457.949 -644.820
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
[19] 31.787.536 9.009.986
Geçmiş Yıllar Karları yahut Zararları
[19] 218.877.879 183.192.035
Net Devir Karı yahut Zararı
503.987.968 424.545.649
Denetim Gücü Olmayan Paylar
475.650 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.759.915.282 1.136.657.273
TOPLAM KAYNAKLAR
2.174.934.100 1.470.336.285

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2023 – 31.12.2023 Evvelki Devir 01.01.2022 – 31.12.2022
Kar yahut Ziyan ve Öbür Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR YAHUT ZİYAN KISMI

Hasılat
[20] 1.401.011.132 1.100.194.037
Satışların Maliyeti
[20] -687.989.052 -518.464.841
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
713.022.080 581.729.196
BRÜT KAR (ZARAR)
713.022.080 581.729.196
Genel İdare Giderleri
[21] -107.196.699 -26.503.360
Temel Faaliyetlerden Öbür Gelirler
[22] 1.918.989 4.156.277
Temel Faaliyetlerden Öteki Giderler
[22] -635.949 -2.190.813
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
607.108.421 557.191.300
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
[23] 13.505.553 14.188.388
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
620.613.974 571.379.688
Finansman Gelirleri
[24] 43.298.026 44.118.222
Finansman Giderleri
[24] -66.537.639 -44.288.896
Net Nakdî Durum Çıkarları (Kayıpları)
-191.791.666 -148.430.180
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
405.582.695 422.778.834
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
98.805.923 1.766.815
Periyot Vergi (Gideri) Geliri
[15] 0 -1.408.153
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[15] 98.805.923 3.174.968
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER PERİYOT KARI (ZARARI)
504.388.618 424.545.649
DEVİR KARI (ZARARI)
504.388.618 424.545.649
Devir Karının (Zararının) Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Paylar
400.650 0
Ana Paydaşlık Payları
503.987.968 424.545.649
Hisse Başına Kazanç

Hisse Başına Kazanç

Hisse Başına Kar (Zarar)

Sulandırılmış Hisse Başına Yarar (Zarar)

ÖTEKİ KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacaklar
-298.509 -644.820
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Yararları (Kayıpları)
[19] -242.690 -837.430
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Öbür Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
[19] -55.819 192.610
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-55.819 192.610
Kar yahut Ziyan Olarak Tekrar Sınıflandırılacaklar
0 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine Ait Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine Ait Yabancı Para Çevrim Farklarından Karlar (Kayıplar)
0 0
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Öteki Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
0 0
Özkaynak Prosedürüyle Kıymetlenen Yatırımların Öteki Kapsamlı Gelirinden Kar yahut Ziyanda Sınıflandırılacak Hisseler, Vergi Etkisi
0 0
BAŞKA KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-298.509 -644.820
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
504.090.109 423.900.829
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Paylar
475.650 0
Ana Paydaşlık Payları
503.614.459 423.900.829

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258933

BIST

Kaynak Web Site: Bloomberg HT

Haber Url Adresi: https://www.bloomberght.com/borsa/hisse/mia-teknoloji-as/kap-haberi/334337

reklam

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Firma Kaydet: Firma Rehberi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!