reklam

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Kar Hissesi Dağıtım Süreçlerine Ait Bildirim

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Kar Hissesi Dağıtım Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Şura Kar Dağıtım Önerisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 06.03.2024
Nakit Kar Hissesi Ödeme Biçimi Peşin
Para Ünitesi TRY
Hisse Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Net Meblağın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Hissesi Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni A ve B kümesi hisseler için yürürlükteki mevcut stopaj oranları, C Kümesi hisseler için ikili vergiyi tedbire mutabakatındaki oran kullanılmıştır.
Genel Kar Hissesi Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına Ait Bilgi B kümesi hisseler Türkiye’de mukim tam vergi mükellefi şirketler olduğu için stopaj oranı yüzde 0 (sıfır) olarak kullanılmıştır, C Kümesi hisseler için ikili vergiyi tedbire mutabakatındaki oran kullanılmıştır.

Nakit Kar Hissesi Ödeme Fiyat ve Oranları
Hisse Küme Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Kıymetli Hisseye Ödenecek Nakit Kar Hissesi – Brüt(TL) 1 TL Nominal Bedelli Hisseye Ödenecek Nakit Kar Hissesi – Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Kıymetli Hisseye Ödenecek Nakit Kar Hissesi – Net(TL) 1 TL Nominal Kıymetli Hisseye Ödenecek Nakit Kar Hissesi – Net(%)
A Kümesi, FROTO, TRAOTOSN91H6 Peşin 43,3000000 4.330 10 38,9700000 3.897
B Kümesi, Süreç Görmüyor, TREFRTO00011 Peşin 43,3000000 4.330 0 43,3000000 4.330
C Kümesi, Süreç Görmüyor, TREFRTO00029 Peşin 43,3000000 4.330 5 41,1350000 4.113,5

reklam

Kar Hissesi Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Hissesi Hak Kullanım Tarihi (1)
Mutlaklaşan Nakit Kar Hissesi Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 08.04.2024 16.04.2024 15.04.2024

(1) Kar hissesinin şirket tarafından ödeneceği ve hissenin kar hissesi hakkı bulunmadan süreç görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar hissesinin şirket tarafından ödeneceği ve hissenin kar hissesi hakkı bulunmadan süreç görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Hisseleri Borsa?da süreç gören hisse sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada süreç gören tipteki hisselerin hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Hisse Olarak Kar Hissesi Ödeme Fiyat ve Oranları
Hisse Küme Bilgileri Hisse Biçiminde Dağıtılacak Kar Hissesi Tutarı(TL) Hisse Biçiminde Dağıtılacak Kar Hissesi Oranı(%)
A Kümesi, FROTO, TRAOTOSN91H6 0 0
B Kümesi, Süreç Görmüyor, TREFRTO00011 0 0
C Kümesi, Süreç Görmüyor, TREFRTO00029 0 0

Ek Açıklamalar
İdare Şuramız, Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Temel Mukavelesi’nin 19’uncu unsuruna ve 25 Mart 2014 tarihli Genel Kurul’da hisse sahipleri tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Siyaseti’nde belirtildiği üzere yatırım ve finansman siyasetlerine uygun olarak ve nakit akış durumu da dikkate alınarak hazırlanan ekli Kar Dağıtım Önerisi uyarınca,
a. Türk Ticaret Kanunu’nun 519’uncu unsuru uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel yasal yedek akçenin, 31.12.2023 itibariyle Vergi Usul Kanunu kayıtlarında mevcut genel yasal yedek akçe fiyatı sermayenin %20’lik hududuna ulaştığı için 2023 yılı için ayrılmamasının,
b. Kar hissesi dağıtımının, 15.194.403.000 TL ortaklara nakit birinci kar hissesi dağıtılması ve 1.517.685.750 TL genel yasal yedek akçe ayrılması, formunda gerçekleştirilmesinin
c. Üstteki kar dağıtım teklifinin Genel Heyetçe kabulü halinde ortaklara ödenecek toplam 15.194.403.000 TL fiyatındaki kar hissesinin ve 1.517.685.750 TL fiyatındaki genel yasal Yedek Akçenin, gerek TFRS’ye gerekse VUK’a nazaran hazırlanan kayıtlarda cari yıl yararlarından karşılanmasının
d. Kar dağıtımı sonrası TFRS kayıtlarına nazaran hazırlanan mali tablolarda 32.343.580.400 TL’nin geçmiş yıl karlarına aktarılmasının, VUK kayıtlarına nazaran kalan meblağın 31.12.2023 tarihli bilançonun VUK’a nazaran enflasyon düzeltmesine tabi tutulması sonucunda oluşan Geçmiş Yıl Karları/Zararları hesabının alt kırılımında bırakılmasının,
e. Tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir işyeri yahut daimi temsilci aracılığı ile kar hissesi elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza 1,00 TL nominal pahalı pay için % 4.330 oranında ve 43,30 TL brüt=net nakit kar hissesi başka hissedarlarımıza ise 1,00 TL nominal kıymetli pay için % 4.330 oranında ve 43,30 TL brüt % 3.897 oranında ve 38,97 TL net nakit kar hissesi ödenmesinin
f. Temettü dağıtım tarihinin 8 Nisan 2024 olarak belirlenmesinin,
Genel Kurul’a teklifine, karar vermiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde rastgele bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama temel kabul edilecektir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Dağıtım Tablosu.pdf
EK: 2 Dividend Distribution.pdf

KAR HİSSESİ DAĞITIM TABLOSU
FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Periyodu Kâr Hissesi Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 350.910.000
2. Genel Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.720.120.380

* SPK’ya Nazaran (TL) Yasal Kayıtlara (YK) Nazaran (TL)
3. Devir Kârı 47.428.332.895 32.017.901.771
4. Vergiler ( – ) 1.627.336.255 -133.641.671
5. Net Devir Kârı 49.055.669.150 31.884.260.100
6. Geçmiş Yıllar Ziyanları ( – )
7. Genel Yasal Yedek Akçe ( – )
8. Net Dağıtılabilir Periyot Karı 49.055.669.150 31.884.260.100
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Hissesi Avansı (-)
Kar Hissesi Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Periyot Karı/Zararı 49.055.669.150
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 825.984.458
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Periyot Karı 49.881.653.608
11. Ortaklara Birinci Kâr Hissesi 15.194.403.000 17.545.500
* Nakit 15.194.403.000 17.545.500
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Hisse Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Öbür Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Hisse Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Hissesi 15.176.857.500
16. Genel Yasal Yedek Akçe 1.517.685.750 1.517.685.750
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Harika Yedek 32.343.580.400 15.172.171.350
20. Dağıtılması Öngörülen Başka Kaynaklar

Kar Hissesi Oranları Tablosu
Hisse Kümesi TOPLAM DAĞITILAN KAR HİSSESİ – NAKİT (TL) – NET TOPLAM DAĞITILAN KAR HİSSESİ – BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR HİSSESİ / NET DAĞITILABİLİR PERİYOT KARI (%) * 1 TL NOMİNAL BEDELLİ HİSSEYE İSABET EDEN KAR HİSSESİ – TUTARI(TL) – NET 1 TL NOMİNAL KIYMETLİ HİSSEYE İSABET EDEN KAR HİSSESİ – ORANI(%) – NET
A Kümesi 2.700.149.749,82 5,5 38,97 3.897
B Kümesi 5.974.845.304,05 12,18 43,3 4.330
C Kümesi 5.923.318.107,13 12,07 41,135 4.113,5
TOPLAM 14.598.313.161 29,76

Kar Hissesi Dağıtım Tablosu Açıklamaları
1) Karda imtiyazlı hisse kümesi yoktur.
2) A kümesi hisselerin stopaja tabi olmadığı bilinen hukukî kişi ortakların hissesine isabet eden kısmı için stopajsız hesaplama yapılırken, bilinmeyen kısmın tamamı için stopaj olduğu varsayılarak hesaplama yapılmıştır.
3) B Kümesi payların tamamı tam mükellef hukukî kişi ortaklarımız Koç Holding A.Ş ve Temel Ticaret A.Ş.’ye ilişkin olduğundan, bu küme için net temettü hesaplanırken %0 stopaj oranı kullanılmıştır.
4) C Kümesi payların tamamı dar mükellef kurum ortağımız Ford Deutschland Holding GMBH’e ilişkin olduğundan, bu küme paylar için net temettü hesaplanırken % 5 stopaj oranı kullanılmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256107

BIST

Kaynak Web Site: Bloomberg HT

Haber Url Adresi: https://www.bloomberght.com/borsa/hisse/ford-otomotiv/kap-haberi/333671

reklam

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Firma Kaydet: Firma Rehberi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!