reklam

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Ahenk Raporu

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Ahenk Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Ahenk Durumu Açıklama Kamuya Açıklanan Bilgilere Ait Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet Kısmen Hayır İlgisiz
Sürdürülebilirlik Ahenk Raporu

A. GENEL İLKELER

A1. Strateji, Siyaset ve Hedefler

reklam

A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, toplumsal ve kurumsal idare (ÇSY) bahisleri, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X EK-2 Sürdürülebilirlik Raporu içerisinde belirtilmektedir. 2023 Yılı Faaliyet Raporu, 5)Sürdürülebilirlik Unsurları, EK-2 Sürdürülebilirlik Raporu, 2.Sürdürülebilirlik Çalışmaları Sf. 5-12
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY siyasetleri (Örn: Etraf Siyaseti, Güç Siyaseti, İnsan Hakları ve Çalışan Siyaseti vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Banvit?in halihazırda ÇSY kapsamında siyasetleri bulunmamakla birlikte, Banvit?in dolaylı hisse sahibi olan BRF tarafından, ESG çalışmalarını da kapsayan küresel siyasetler belirlenmiştir ve tüm küme bünyesinde uygulanmaktadır. Banvit de BRF Küresel Siyasetlerini benimseyerek uygulamakta ve ÇSY bahislerinde ileri seviyede çalışmalar yürütmektedir. Banvit?in yürütmekte olduğu sürdürülebilirlik çalışmaları hakkında bilgiler ve gelişmeler yıllık faaliyet raporlarında, yazılı ve/veya görsel basında, toplumsal medyada yer almaktadır. 2023 Yılı Faaliyet Raporu Ek-2 Sürdürülebilirlik Raporu 2. Sürdürülebilirlik Çalışmaları, Sürdürülebilirlik Çalışmalarının İzlenmesi ve Takibi Sürdürülebilirlik Çalışmalarına Yönelik Raporlamalar ve Duyurular, Sf. 5-12 https://www.brfglobal.com/en//sustainability/how-weact/sustainability-policy/
A1.2. ÇSY siyasetleri kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli maksatlar kamuya açıklanmıştır.
X Şirket, BRF Küresel Siyasetlerini takip etmekte olup bu kapsamda uzun ve kısa vadeli amaçlar belirlenmiştir. https://www.brf-global.com/en//sustainability/how-we-act/sustainability-commitments/
A2. Uygulama/İzleme

A2.1. ÇSY siyasetlerinin yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya üniteler ile ÇSY bahisleriyle ilgili iştirakteki en üst seviye sorumlular ve misyonları belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X ÇSY bahislerinin yürütülmesi ve takibi için üretim ünitelerinden sorumlu yöneticiler görevlendirilmiştir. İlgili yöneticiler, yıl içerisinde bu çalışmalar ve gelişmeler hakkında idare şurasına bilgi vermektedir. 2023 Yılı Faaliyet Raporu Ek-2 Sürdürülebilirlik Raporu Sürdürülebilirlik Çalışmalarının İzlenmesi ve Takibi Sf. 11
A2.1. Sorumlu komite ve/veya ünite tarafından, siyasetler kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir sefer idare konseyine raporlanmıştır.
X Banvit Sürdürülebilirlik Komitesi ve sorumlu ünite tarafından idare heyetine bilgi verilmektedir. 2023 Yılı Faaliyet Raporu Ek-2 Sürdürülebilirlik Raporu Sürdürülebilirlik Çalışmalarının İzlenmesi ve Takibi Sf. 11
A2.2. ÇSY gayeleri doğrultusunda uygulama ve aksiyon planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Yıllık faaliyet raporlarında sürdürülebilirlik ile ilgili çalışmalara yer verilmiştir. 2023 Yılı Faaliyet Raporu C. Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları Ek – 2 Sürdürülebilirlik Raporu 2. Sürdürülebilirlik Çalışmaları Sf. 5-12
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile kelam konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma seviyesi kamuya açıklanmıştır.
X ÇSY kapsamında belirlenen gayelerin gerçekleşme yüzdeleri yıllık faaliyet raporlarında ?Sürdürülebilirlik Çalışmaları? başlığı altında ve BRF internet sitesinde paylaşılmıştır. 2023 Yılı Faaliyet Raporu C. Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları Ek – 2 Sürdürülebilirlik Raporu 2. Sürdürülebilirlik Çalışmaları Sf. 5-12
A2.4. İş süreçlerine yahut eser ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını düzgünleştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Faaliyet raporu içerisinde ?Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları? kısmında ve EK-2 Sürdürülebilirlik Raporu? Sürdürülebilirlik Çalışmaları? kısmında yer verilmiştir. 2023 Yılı Faaliyet Raporu C. Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları Ek – 2 Sürdürülebilirlik Raporu 2. Sürdürülebilirlik Çalışmaları Sf. 5-12
A3. Raporlama

A3.1. Faaliyet raporlarında iştirakin sürdürülebilirlik performansına, amaçlarına ve hareketlerine ait bilgi anlaşılabilir, hakikat ve kâfi bir biçimde verilmiştir.
X Yıllık faaliyet raporlarında sürdürülebilirlik ile ilgili çalışmalara yer verilmiştir. 2023 Yılı Faaliyet Raporu Ek – 2 Sürdürülebilirlik Raporu 2. Sürdürülebilirlik Çalışmaları Sf. 5-12
A3.2. İştirak tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gayelerinden hangileri ile alakalı olduğuna ait bilgi kamuya açıklanmıştır.
X Yıllık faaliyet raporlarında sürdürülebilirlik ile ilgili çalışmalara yer verilmiştir. 2023 Yılı Faaliyet Raporu Ek – 2 Sürdürülebilirlik Raporu Sf – 2
A3.3. ÇSY hususlarında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY siyasetleri açısından değerli nitelikteki ve/veya faaliyetleri değerli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X Bu kapsamda bir dava bulunmamaktadır. –
A4. Doğrulama

A4.1. Paydaşlığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X – –
B. ÇEVRESEL İLKELER

B1. Paydaşlık, etraf idaresi alanındaki siyaset ve uygulamalarını, aksiyon planlarını, çevresel idare sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X BRF tesislerinde SEO (Operasyonel Mükemmeliyet Programı) uygulanmaktadır. https://www.brf-global.com/wp-content/uploads/2023/05/BRF_RI2022_ENG.pdf BRF Entegre Raporu ? Sf. 28, 30, 34, 48
B2. Etraf idaresine ait bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ait olarak raporun kapsamı, raporlama periyodu, raporlama tarihi, raporlama şartları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X – –
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel gayeler kamuya açıklanmıştır.
X – –
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel meselelerin iş amaçlarına ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Yıllık faaliyet raporlarında, sürdürülebilirlik çalışmaları ile ilgili kısımlarda yer verilmiştir. 2023 Yılı Faaliyet Raporu Ek – 2 Sürdürülebilirlik Raporu 2. Sürdürülebilirlik Çalışmaları Sf. 5-12
B7. Operasyon süreci dahil paydaşlık bedel zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak biçimde çevresel mevzuların nasıl yönetildiği, iş maksatlarına ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Yıllık faaliyet raporlarında, sürdürülebilirlik çalışmaları ile ilgili kısımlarda yer verilmiştir. 2023 Yılı Faaliyet Raporu Ek – 2 Sürdürülebilirlik Raporu 2. Sürdürülebilirlik Çalışmaları Sf. 5-12
B8. Etraf konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının siyaset oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X ?Sürdürülebilirlik Raporu? içerisinde üye olunan dernek ve çalışma kümelerine ait bilgilere yer verilmiştir. 2023 Yılı Faaliyet Raporu Ek – 2 Sürdürülebilirlik Raporu, Üye Olunan Dernekler ve Çalışma Kümeleri Sf .3-4
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, güç idaresi, su ve atık su idaresi, atık idaresi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel tesirleri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir halde kamuya açıklanmıştır.
X Yıllık faaliyet raporlarında, sürdürülebilirlik çalışmaları ile ilgili kısımlarda yer verilmiştir. https://www.brf-global.com/wp-content/uploads/2023/05/BRF_RI2022_ENG.pdf BRF Entegre Raporu Emisyon ve İklim ? Sf. 103-106
B10. Bilgileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl detayları kamuya açıklanmıştır.
X BRF internet sitesinde, ?NET SIFIR? ve ?Sürdürülebilirlik Taahhütleri? kısmında detaylara yer verilmiştir. https://www.brf-global.com/en/sustainability/net-zero/ https://www.brf-me.com/sustainability/how-we-act/sustainability-commitments/
B11. Evvelki yıllarla mukayeseli olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış yahut azalışı kamuya açıklanmıştır.
X – –
B12. Çevresel tesirlerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli maksatlar belirlenmiş, bu maksatlar ve geçmiş yıllarda belirlenen maksatlara nazaran ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X Yıllık faaliyet raporlarında, sürdürülebilirlik çalışmaları ile ilgili kısımlarda yer verilmiştir. 2023 Yılı Faaliyet Raporu Ek – 2 Sürdürülebilirlik Raporu 2. Sürdürülebilirlik Çalışmaları, Sf. 5-12
B13. İklim krizi ile gayret stratejisi oluşturulmuş ve planlanan aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X BRF?nin ?NET SIFIR? ve ?Sürdürülebilirlik Siyaseti? Banvit dahil tüm küme şirketlerde uygulanmaktadır. İlgili aksiyonlar sürdürülebilirlik siyaseti içerisinde, içerisinde kısım 4.6, Sf. 4 kısmında ve ?NET SIFIR? kısmında, internet siteside yer almaktadır. https://www.brf-global.com/wp-content/themes/brf-global/assets/documents/sustentabilidade/BRFSustainabilityPolicy_Site_Ing.pdf https://www.brf-global.com/en/sustainability/net-zero/
B14. Eserler ve/veya hizmetlerin etrafa potansiyel olumsuz tesirini önlemek yahut bu tesirleri minimuma indirmek emeliyle program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X – –
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon ölçülerinde azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X Yıllık faaliyet raporlarında, sürdürülebilirlik çalışmaları ile ilgili kısımlarda yer verilmiştir. 2023 Yılı Faaliyet Raporu Ek – 2 Sürdürülebilirlik Raporu 2. Sürdürülebilirlik Çalışmaları 2.3 Dijital Dönüşüm – Sf. 8-9
B15. Çevresel tesirleri azaltmaya yönelik teşebbüs ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X Yıllık faaliyet raporlarında, sürdürülebilirlik çalışmaları ile ilgili kısımlarda yer verilmiştir. 2023 Yılı Faaliyet Raporu Ek – 2 Sürdürülebilirlik Raporu 2. Sürdürülebilirlik Çalışmaları 2.2. Etraf İdaresi a. Doğal Kaynaklar b. Besin İsrafının Azaltılması, Atık ve Ambalaj c.Emisyon ve İklim – Sf. 7-8
B16. Güç tüketimi (doğal gaz, motorin, akaryakıt, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) bilgileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X Yıllık faaliyet raporlarında, sürdürülebilirlik çalışmaları ile ilgili kısımlarda yer verilmiştir. https://www.brf-global.com/wp-content/uploads/2023/05/BRF_RI2022_ENG.pdf BRF Entegre Raporu Emisyon ve İklim ? Sf. 106
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X I-REC sertifikası kapsamında, yenilenebilir elektrik gücüne dair bilgileri açıklamaktayız. 2023 Yılı Faaliyet Raporu Ek – 2 Sürdürülebilirlik Raporu 2. Sürdürülebilirlik Çalışmaları c.Emisyon ve İklim – Sf. 7-8
B18. Yenilenebilir güç kullanımının artırılması, sıfır yahut düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X I-REC sertifikası kapsamında, yenilenebilir elektrik gücüne dair bilgileri açıklamaktayız. 2023 Yılı Faaliyet Raporu Ek – 2 Sürdürülebilirlik Raporu 2. Sürdürülebilirlik Çalışmaları c.Emisyon ve İklim Sf. 7-8
B19. Yenilenebilir güç üretim ve kullanım dataları kamuya açıklanmıştır.
X Satın aldığımız yenilenebilir güç kaynak garanti dokümanına ilişkin dataları paylaşmaktayız. 2023 Yılı Faaliyet Raporu Ek – 2 Sürdürülebilirlik Raporu 2. Sürdürülebilirlik Çalışmaları c.Emisyon ve İklim Sf. 7-8
B20. Güç verimliliği projeleri yapılmış ve güç verimliliği projeleri sayesinde elde edilen güç tüketim ve emisyon azaltım ölçüsü kamuya açıklanmıştır.
X EK-2 Sürdürülebilirlik Raporu içerisinde belirtilmektedir. 2023 Yılı Faaliyet Raporu Ek – 2 Sürdürülebilirlik Raporu 2. Sürdürülebilirlik Çalışmaları c.Emisyon ve İklim Sf. 7-8
B21. Su tüketimi, varsa yer altından yahut yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su ölçüleri, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X EK-2 Sürdürülebilirlik Raporu içerisinde belirtilmektedir. 2023 Yılı Faaliyet Raporu Ek – 2 Sürdürülebilirlik Raporu 2. Sürdürülebilirlik Çalışmaları 2.2 Etraf İdaresi a.Doğal Kaynaklar Su – Sf. 6 https://www.brf-global.com/wp-content/uploads/2023/05/BRF_RI2022_ENG.pdf BRF Entegre Raporu , ?Doğal Kaynaklar? Sf. 107-109
B22. Operasyonlar yahut faaliyetlerinin rastgele bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap – Trade yahut Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X Bahisle ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. –
B23. Raporlama periyodunda biriken yahut satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X Raporlama yılı içerisinde biriken yahut satın alınan karbon kredisi yoktur. –
B24. Paydaşlık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise detayları kamuya açıklanmıştır.
X Karbon fiyatlandırması uygulanmamaktadır. –
B25. İştirakin çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X ?BRF Küresel? ve BANVIT internet sitesinde yer almaktadır. https://www.brf-global.com/en/sustainability/how-we-act/ https://www.banvit.com/surdurulebilirlik-anlayisimiz
C. TOPLUMSAL İLKELER

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

C1.1. İnsan Hakları Kozmik Beyannamesi, Türkiye?nin onayladığı ILO Mukaveleleri ve başka ilgili mevzuatı kapsayacak biçimde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Siyaseti oluşturulmuş, siyasetin uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve siyaset ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X BRF S.A.?nın bu bahiste kapsamlı siyasetleri bulunmakta olup tüm küme şirketlerinde uygulanmaktadır. Banvit de BRF Küresel Siyasetlerini benimsemektedir 2023 Yılı Faaliyet Raporu Ek – 2 Sürdürülebilirlik Raporu e. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kültürel Etkileşim f. Çalışan Hak ve Menfaatleri g. Kurumsal İdare Unsurları Sf. 5-12 https://www.brf-global.com/wp-content/uploads/2022/09/Human-Rights-Corporate-Policy.pdf
C1.2. Tedarik ve bedel zinciri tesirleri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının güzelleştirilmesi, bayan istihdamı ve kapsayıcılık hususlarına (cinsiyet, ırk, din, lisan, uygar durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, toplumsal ve kültürel farklılıklar vb. hususlarda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ait siyasetinde yer verilmiştir.
X BRF S.A.?nın bu mevzuda kapsamlı siyasetleri bulunmakta olup tüm küme şirketlerinde uygulanmaktadır. Banvit bu siyasetleri benimseyerek uygulamaktadır. Ayrıyeten Şirketimiz, ?Woman Leadership? programı kapsamında 2025 yılına kadar üst seviye bayan çalışan oranını %30? çıkarmayı hedeflemiştir. 2023 Yılı Faaliyet Raporu Ek – 2 Sürdürülebilirlik Raporu e. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kültürel Etkileşim f. Çalışan Hak ve Menfaatleri Sf. 5 -12 https://www.brfglobal.com/en/sustainability/how -we – act/sustainability -commitments/
C1.3. Muhakkak ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere hassas kısımların (düşük gelirli kesitler, bayanlar vb.) yahut azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda bedel zinciri boyunca alınan tedbirler kamuya açıklanmıştır.
X BRF S.A.?nın bu bahiste kapsamlı siyasetleri bulunmakta olup tüm küme şirketlerinde uygulanmaktadır. Banvit bu siyasetleri benimseyerek uygulamaktadır. https://www.brf-global.com/en/sustainability/how-we-act/sustainability-commitments/
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk emekçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ait gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X BRF S.A.?nın bu mevzuda kapsamlı siyasetleri bulunmakta olup tüm küme şirketlerinde uygulanmaktadır. Banvit bu siyasetleri benimseyerek uygulamaktadır. https://www.brf-global.com/en/sustainability/labor-practices/
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat istikrarı tahlilleri ve yetenek idare mevzularına çalışan haklarına ait siyasetinde yer verilmiştir.
X BRF?in küresel siyasetleri benimsenmiş olup Banvit özelinde bahisle ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. https://www.brf-global.com/en/sustainability/labor-practices/ 2023 Yılı Faaliyet Raporu Ek – 2 Sürdürülebilirlik Raporu e. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kültürel Etkileşim f. Çalışan Hak ve Menfaatleri
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve uyuşmazlıkların tahliline ait düzenekler oluşturularak uyuşmazlık tahlil süreçleri belirlenmiştir.
X BRF S.A.?nın bu hususta kapsamlı siyasetleri bulunmakta olup tüm küme şirketlerinde uygulanmaktadır. Banvit bu siyasetleri benimseyerek uygulamaktadır. Banvit özelinde hususla ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. https://www.brf-global.com/en/about/ethics-and-transparency/transparency-channel/
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan devir içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X BRF S.A.?nın bu bahiste kapsamlı siyasetleri bulunmakta olup tüm küme şirketlerinde uygulanmaktadır. Banvit bu siyasetleri benimseyerek uygulamaktadır.Bu bahislerin daha ayrıntılı olarak kamuya açıklanması konusunda raporlamalar yapılması planlanmaktadır –
C1.6. İş sıhhati ve güvenliği siyasetleri oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X BRF S.A.?nın bu bahiste kapsamlı siyasetleri bulunmakta olup tüm küme şirketlerinde uygulanmaktadır.Mevcut düzenleme ve siyasetler ile uygulamaya yönelik bağımsız üçüncü taraflarca hazırlanan sonuçlar BRF S.A.?nın internet sitesinde ülke ve/veya tesisler bazında açıklanmıştır. Banvit bu siyasetleri benimseyerek uygulamaktadır. Banvit özelinde de İSG planlaması titizlikle yürütülmektedir. Bu çalışmalar hakkında daha ayrıntılı bilgilere internet sitesinde yer verilmek üzere çalışmalar devam etmektedir. https://www.brf-global.com/en/sustainability/labor-practices/occupational-health-and-safety/
C1.6. İş kazalarını tedbire ve sıhhatin korunması hedefiyle alınan tedbirler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X BRF S.A.?nın bu bahiste kapsamlı siyasetleri bulunmakta olup tüm küme şirketlerinde uygulanmaktadır. Banvit bu siyasetleri benimseyerek uygulamaktadır. Bu çalışmalar hakkında daha ayrıntılı bilgilere internet sitesinde yer verilmek üzere çalışmalar devam etmektedir. https://www.brf-global.com/en/sustainability/labor-practices/occupational-health-and-safety/
C1.7. Şahsî bilgilerin korunması ve bilgi güvenliği siyasetleri oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X BRF S.A.?nın bu hususta kapsamlı siyasetleri bulunmakta olup tüm küme şirketlerinde uygulanmaktadır. Banvit bu siyasetleri benimseyerek uygulamaktadır. Ayrıyeten Banvit bu mevzuda ayrıntılı çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. https://www.brf-global.com/en/privacy-policy/
C1.8. Etik siyaseti oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X BRF S.A.?nın bu mevzuda kapsamlı siyasetleri bulunmakta olup tüm küme şirketlerinde uygulanmaktadır. Banvit bu siyasetleri benimseyerek uygulamaktadır. Banvit özelinde mevzuyla ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. https://www.brf-global.com/en/about/ethics-and-transparency/
C1.9. Toplumsal yatırım, toplumsal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
X “Akıllı Çocuk Sofrası” toplumsal sorumluluk projesine ilişkin ayrıntılar rapor içerisinde belirtilmiştir. 2023 Yılı Faaliyet Raporu Ek – 2 Sürdürülebilirlik Raporu 2. Sürdürülebilirlik Çalışmaları b.Gıda İsrafının Azaltılması, Atık ve Ambalaj – Sf. 7
C1.10. Çalışanlara ÇSY siyasetleri ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X Yıllık faaliyet raporlarında, sürdürülebilirlik çalışmaları ile ilgili kısımlarda yer verilmiştir. 2023 Yılı Faaliyet Raporu, Ek – 2 Sürdürülebilirlik Raporu, 2. Sürdürülebilirlik Çalışmaları Sf. 5 -12
C2. Paydaşlar, Memleketler arası Standartlar ve İnisiyatifler

C2.1. Müşteri şikâyetlerinin idaresi ve tahliline ait müşteri memnuniyeti siyaseti düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X Banvit dahil tüm küme şirketleri kapsayan siyasetler?BRF Küresel? internet sitesinde yer almaktadır. https://www.brf-me.com/sustainability/how-we-act
C2.2. Paydaşlarla yürütülen irtibat (hangi paydaş, bahis ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X Banvit dahil tüm küme şirketleri kapsayan siyasetler?BRF Küresel? internet sitesinde yer almaktadır. https://www.brf-me.com/sustainability/how-we-act
C2.3. Raporlamalarda benimsenen milletlerarası raporlama standartları açıklanmıştır.
X Banvit dahil tüm küme şirketleri kapsayan standartlar ?BRF Küresel? internet sitesinde yer almaktadır. https://www.brf-me.com/sustainability/how-we-act
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı yahut üye olunan memleketler arası kuruluş, komite ve unsurlar kamuya açıklanmıştır.
X Banvit dahil tüm küme şirketleri kapsayan standartlar ?BRF Küresel? internet sitesinde yer almaktadır. https://www.brf-me.com/sustainability/how-we-act
C2.5. Borsa İstanbul?un ve/veya memleketler arası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
X – –
D. KURUMSAL İDARE İLKELERİ

D1. Sürdürülebilirlik alanındaki önlemler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X Yıllık faaliyet raporlarında, sürdürülebilirlik çalışmaları ile ilgili kısımlarda yer verilmiştir. 2023 Yılı Faaliyet Raporu Ek – 2 Sürdürülebilirlik Raporu 2. Sürdürülebilirlik Çalışmaları Sürdürülebilirlik Çalışmalarının İzlenmesi ve Takibi Kurumsal İdare Unsurları – Sf. 11-12
D2. Toplumsal sorumluluk projeleri, farkındalık aktiflikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun değeri hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X Yıllık faaliyet raporlarında, sürdürülebilirlik çalışmaları ile ilgili kısımlarda yer verilmiştir. 2023 Yılı Faaliyet Raporu Ek – 2 Sürdürülebilirlik Raporu 2. Sürdürülebilirlik Çalışmaları Sürdürülebilirlik Çalışmalarının İzlenmesi ve Takibi Kurumsal İdare Prensipleri – Sf. 11-12

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256106

BIST

Kaynak Web Site: Bloomberg HT

Haber Url Adresi: https://www.bloomberght.com/borsa/hisse/banvit-bandirma/kap-haberi/333672

reklam

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Firma Kaydet: Firma Rehberi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!