reklam

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Ahenk Raporu

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Ahenk Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Ahenk Durumu Açıklama Kamuya Açıklanan Bilgilere Ait Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet Kısmen Hayır İlgisiz
Sürdürülebilirlik Ahenk Raporu

A. GENEL İLKELER

A1. Strateji, Siyaset ve Hedefler

reklam

A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, toplumsal ve kurumsal idare (ÇSY) hususları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
x 2023 yılında önceliklendirme analizimizi ikili değerlilik anlayışı ile yeniledik. Finansal, çevresel ve toplumsal tesir bakış açısıyla sürdürülebilirlik önceliklerimizi yüksek ve çok yüksek olmak üzere derecelendirdik. Tüm operasyon ülkelerimizi dahil ederek gerçekleştirdiğimiz önceliklendirme anketimiz ve paydaş buluşmamız ile önceliklendirme analizimizi gerçekleştirdik. CEO?muz ve Yönetim Kurulu üyelerimizin görüşlerini alarak finalize ettik. Önceliklendirme tahlilimize ait ayrıntılar ise 2023 Anadolu Efes Entegre Raporu aracılığıyla verilecektir. CEO?muz ve Yönetim Kurulu üyelerimizin görüşlerini alarak finalize ettik. Önceliklendirme tahlilimize ait ayrıntılar ise 2023 Anadolu Efes Entegre Raporu aracılığıyla verilecektir.
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY siyasetleri (Örn: Etraf Siyaseti, Güç Siyaseti, İnsan Hakları ve Çalışan Siyaseti vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
x Sürdürülebilirlik mevzularının idaresi ve siyasetler üst idare tarafından takip edilmektedir. Şirketimizin Etraf, İnsan Hakları, İnsan Kaynakları, Eşitlik Çeşitlik ve Kapsayıcılık, İş Etiği ve Güç Siyasetleri bulunmaktadır. Web sitemiz Hakkımızda sekmesi altında yer alan Siyasetler kısmı · Anadolu Efes İdare Konseyinde Cinsiyet Eşitliği Siyaseti · Anadolu Efes Eşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Siyaseti · Anadolu Efes Etraf Siyaseti · Anadolu Efes Su ve Güç Siyaseti · Anadolu Efes İnsan Hakları Siyaseti · Anadolu Efes İş Etiği İlkeleri
A1.2. ÇSY siyasetleri kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli maksatlar kamuya açıklanmıştır.
x 2030 yılına ilişkin etraf, çalışanlar ve toplum başlıklarındaki gayelerimiz faaliyet ve sürdürülebilirlik raporu ve web sitemiz aracılığıyla açıklanmıştır. 2022 sürdürülebilirlik raporumuzda ise ayrıntılı amaçlara ve ilerleme durumlarına yer verilmiştir. 2023 yılına ait ayrıntılar ise 2023 Anadolu Efes Entegre Raporu aracılığıyla verilecektir. 2023 Faaliyet Raporu – Sürdürülebilirlik Kısmı (sy. 46-53) ve Web sitemizde Sürdürülebilirlik sekmesi altında yer alan 2030 Amaçları bölümü
A2. Uygulama/İzleme

A2.1. ÇSY siyasetlerinin yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya üniteler ile ÇSY mevzularıyla ilgili iştirakteki en üst seviye sorumlular ve misyonları belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
x Sürdürülebilirlik yaklaşımının kurum stratejisine entegrasyonunu en üst seviyeye çıkarmak amacıyla hem Yönetim Kurulu düzeyinde hem de CEO ve ülke genel müdürleri düzeyinde 2 farklı Sürdürülebilirlik Komitesi bulunmaktadır. 2023 Faaliyet Raporu – Sürdürülebilirlik Kısmı (sy. 46-53)
A2.1. Sorumlu komite ve/veya ünite tarafından, siyasetler kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir defa idare heyetine raporlanmıştır.
x 2022 yılı sonunda kurulan Yönetim Kurulu düzeyindeki Sürdürülebilirlik Komitesi aracılığıyla yıl içerisinde sürdürülebilirlik odaklı atılan adımlar, performans ve gayelere ait gelişmeler paylaşılmaktadır. 2023 Faaliyet Raporu – Sürdürülebilirlik Kısmı (sy. 46-53)
A2.2. ÇSY maksatları doğrultusunda uygulama ve hareket planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
x 2022 yılı Entegre Raporu?muzda sürdürülebilirlik amaçlarımız kapsamında kıymet zincirimiz boyunca attığımız ya da atmayı planladığımız adımlar belirtilmiş ve kamuya açıklanmıştır. 2023 yılına ait ayrıntılar ise 2023 Anadolu Efes Entegre Raporu aracılığıyla verilecektir. 2022 Anadolu Efes Entegre Raporu ? Bedel Zinciri Üzerinde Tesir Seyahatimiz (sf 29-31)
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile kelam konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma seviyesi kamuya açıklanmıştır.
x Kilit performans göstergeleri, son üç yılı kapsayacak formda 2022 yılı Entegre Raporu?muzda yer almaktadır. 2023 yılına ait ayrıntılar ise 2023 Anadolu Efes Entegre Raporu aracılığıyla verilecektir. 2022 Anadolu Efes Entegre Raporu – Ek 4: Performans Göstergeleri Kısmı (sf 95-97)
A2.4. İş süreçlerine yahut eser ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını güzelleştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
x Faaliyet Raporu?nda özet olarak 2022 yılı Entegre Raporu?muzda ise ayrıntılı bir halde sürdürülebilirlik temaslı faaliyetlere yer verilmiştir. 2023 yılına ait ayrıntılar ise 2023 Anadolu Efes Entegre Raporu aracılığıyla verilecektir. 2023 Faaliyet Raporu – Sürdürülebilirlik Kısmım (sy. 46-53) 2022 Anadolu Efes Entegre Raporu (sy 1-118)
A3. Raporlama

A3.1. Faaliyet raporlarında paydaşlığın sürdürülebilirlik performansına, amaçlarına ve hareketlerine ait bilgi anlaşılabilir, yanlışsız ve kâfi bir halde verilmiştir.
x Faaliyet Raporu?nda sürdürülebilirlik performansına, amaçlarına ve aksiyonlarına özet olarak yer verilmektedir. Ayrıntılı bilgiler ise Sürdürülebilirlik Raporlarında paylaşılmaktadır. Şirketimizin kurumsal web sitesinde geçmiş Sürdürülebilirlik Raporları ve Entegre Raporları yer almaktadır. 2023 yılına ait ayrıntılar ise 2023 Anadolu Efes Entegre Raporu aracılığıyla verilecektir. 2023 Faaliyet Raporu – Sürdürülebilirlik Kısmı (sy. 46-53) 2022 Anadolu Efes Entegre Raporu (sy 1-118)
A3.2. Paydaşlık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden hangileri ile alakalı olduğuna ait bilgi kamuya açıklanmıştır.
x Kurumsal web sitemizin Sürdürülebilirlik kısmında şirketin sürdürülebilirlik odaklı stratejik öncelikleri ve 2030 Maksatları doğrultusunda hangi Sürdürülebilir Kalkınma Maksatları?na (SKA) katkı sunduğu paylaşılmaktadır. Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gayeleri?na sunulan katkılara yönelik çalışmaların ayrıntısı 2022 Entegre Raporunda yer almaktadır. 2023 yılına ait ayrıntılar ise 2023 Anadolu Efes Entegre Raporu aracılığıyla verilecektir. Web sitemizde Sürdürülebilirlik sekmesinde yer alan 2030 Sürdürülebilirlik Gayeleri Kısmı 2022 Anadolu Efes Entegre Raporu – Ek 2: Sürdürülebilir Kalkınma Emelleri ve Proje Haritalandırması Kısmı (sf 88-91)
A3.3. ÇSY hususlarında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY siyasetleri açısından kıymetli nitelikteki ve/veya faaliyetleri kıymetli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
x 2023 yılı içerisinde Anadolu Efes?in aleyhinde mutlaklaşmış etraf cezası bulunmamaktadır. 2023 Faaliyet Raporu – Sürdürülebilirlik Kısmı (sy. 46-53)
A4. Doğrulama

A4.1. İştirakin ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
x Türkiye, Kazakistan, Rusya ve Ukrayna operasyonlarımızın Kapsam 1 ve Kapsam 2 sera gazı salımları ile Rusya ve Ukrayna hariç tüm operasyonlarımızda cinsiyetler ortası fiyat farkı oranı dataları için bağımsız garanti hizmeti alıyoruz. 2023 yılına ait ayrıntılar ise 2023 Anadolu Efes Entegre Raporu aracılığıyla verilecektir. 2022 Anadolu Efes Entegre Raporu – Ek 8: Bağımsız Teminat Raporları (sf 113-115)
B. ÇEVRESEL İLKELER

B1. Paydaşlık, etraf idaresi alanındaki siyaset ve uygulamalarını, hareket planlarını, çevresel idare sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
x Sürdürülebilirlik anlayışımız içerisinde iklim değişikliğiyle çaba, su risklerinin idaresi ve döngüsel ekonomiyi destekleyen atık ve ambalaj idaresi mevzularını en öncelikli odak alanları olarak görüyoruz. Bu kapsamda yürütülen tüm siyasetler, çalışmalar, idare sistemleri özelindeki bilgiler şeffaf bir biçimde faaliyet raporumuzun sürdürülebilirlik kısımda ve entegre raporlarımızda paylaşılmaktadır. Bunun yanı sıra Karbon Saydamlık Projesi?ne (CDP) Türkiye operasyonlarımızın performansı ile cevap verilmektedir. 2023 Faaliyet Raporu – Sürdürülebilirlik Kısmı (sy. 46-53)
B2. Etraf idaresine ait bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ait olarak raporun kapsamı, raporlama devri, raporlama tarihi, raporlama şartları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
x Operasyonlarımızın olduğu tüm coğrafyalara ait çevresel performans verileriler açıklanmaktadır. Çevresel performans göstergelerine ait yapılan raporlamaların hududu, kapsamı, raporlama periyodu, raporlama tarihi, data toplama süreci ve raporlama şartları ile ilgili açıklamalar faaliyet raporumuzun sürdürülebilirliğe ait özet kısımda ve ayrıyeten entegre raporlarımızın ?Rapor Hakkında? kısmında yer almaktadır. 2023 Faaliyet Raporu – Sürdürülebilirlik Kısmı (sy. 46-53) 2022 Anadolu Efes Entegre Raporu ? Rapor Hakkında (sf 4)
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel amaçlar kamuya açıklanmıştır.
x 2030 amaçlarımız kapsamında CEO?muz başta olmak üzere gayelerin başkanları olan yöneticilerimiz ve ilgili ünite yöneticilerinin kişisel gayelerinde ve performans değerlendirmelerinde gayelere uygun KPI?lar bulunmaktadır. Mevzuya ait ayrıntılı açıklamaya 2023 Entegre Rapor?unda yer verilecektir. 2023 Faaliyet Raporu – Sürdürülebilirlik Kısmı (sy. 46-53)
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel meselelerin iş gayelerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
x Ham unsurlarını tabiattan sağlayan bir üretici olarak çevresel sürdürülebilirlik, faaliyetlerimizin devamlılığı için kilit rol oynamaktadır. Bu nedenle iş sürekliliğimiz ismine da iklim değişikliği, su riskleri, döngüsel iktisat üzere farklı çevresel mevzuların iş amaçlarımıza ve kurumsal stratejimize her geçen gün daha fazla entegre edilmesi ve performansın ileri taşınması için çalışmalara devam edilmektedir. Bahse ait şimdiki çalışmalara 2023 Entegre Raporu?muzda yer verilecektir. 2023 Faaliyet Raporu – Sürdürülebilirlik Kısmı (sy. 46-53)
B7. Operasyon süreci dahil paydaşlık bedel zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak formda çevresel hususların nasıl yönetildiği, iş gayelerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
x Yarattığımız müspet etkiyi yaymak üzere birlikte çalıştığımız paydaşlarımızın iş yapış prensiplerimizi anlamaları ve bunları içselleştirmeleri kilit rol oynamaktadır. Tedarikçi Çalışma Unsurları?miz bu kapsamdaki yaklaşımımızı ortaya koymaktadır. Tedarikçi Çalışma Prensiplerimizin yanı sıra ham unsurlarımızın üreticileri çiftçilerimizle akıllı tarım projeleri, tedarikçi kontrolleri üzere farklı çalışmalarla çevresel tesirlerin paha zinciri boyunca azaltılmasına yönelik uygulamalar yürütülmektedir. Web sitemiz Hakkımızda sekmesi altında yer alan Siyasetler kısmı Anadolu Efes Tedarikçi Çalışma Prensipleri 2022 Anadolu Efes Entegre Raporu ? Paha Zinciri Üzerinde Tesir Seyahatimiz (sf 29-31)
B8. Etraf konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının siyaset oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
x BM Küresel Compact, Sürdürülebilir Kalkınma Derneği, ÇEVKO, üzere etraf konusunda farklı alanlarda faaliyet gösteren birçok dernek ve kurum ile gerek üyelik, gerekse çalışmalarına dâhiliyet üzere çeşitli iş birlikleri yürütülmektedir. Üyelikler ve çalışmalarla ilgili ayrıntılı bilgilere sürdürülebilirlik raporlarında yer verilmektedir. 2023 yılına ait ayrıntılar ise 2023 Anadolu Efes Entegre Raporu aracılığıyla verilecektir. 2022 Anadolu Efes Entegre Raporu ? Ek-1: Paydaşlarla İrtibat (sf 87)
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, güç idaresi, su ve atık su idaresi, atık idaresi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel tesirleri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir halde kamuya açıklanmıştır.
x Anadolu Efes?in tüm çevresel göstergeleri sürdürülebilirlik ve entegre raporlarında geçmiş yıllarla karşılaştırılabilir halde raporlanmaktadır. 2022 yılına ilişkin bilgilerimiz 2022 Entegre Raporu Çevresel Göstergeler kısmında yer alırken yeni bilgiye 2023 Entegre Raporu?muzda yer verilecektir. 2022 Anadolu Efes Entegre Raporu ? Ek-4: Performans Göstergeleri (sf 95-96)
B10. Bilgileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl detayları kamuya açıklanmıştır.
x 2022 yılında ayrıntılı karbon ayak izi haritalandırması projesi hayata geçirilmiştir. Hesaplamalar, metodoloji ve öteki tüm ayrıntılara bu çalışmaya ait hazırlanan Karbon Ayak İzi Haritalandırması Projesi dokümanında yer verilmektedir. EN Websitesi Sürdürülebilirlik sekmesinde yer alan Sürdürülebilirlik Raporları Sekmesi – Karbon Ayak İzi Haritalandırma Projesi
B11. Evvelki yıllarla mukayeseli olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış yahut azalışı kamuya açıklanmıştır.
x En değerli odaklarımızdan biri olan çevresel tesirin azaltılması ismine her yıl performansı düzgünleştirmek maksadıyla çalışılmaktadır. Çevresel göstergelere ait evvelki yıllarla mukayeseli performans göstergeleri faaliyet raporunun sürdürülebilirliğe ait özet kısımda ve sürdürülebilirlik raporlarında paylaşılmaktadır. Yeni bilgiye 2023 Entegre Raporu?muzda yer verilecektir. 2023 Faaliyet Raporu – Sürdürülebilirlik Kısmı (sy. 46-53) 2022 Anadolu Efes Entegre Raporu ? Etraf için Sıfırlıyoruz (sf 63-74)
B12. Çevresel tesirlerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli gayeler belirlenmiş, bu gayeler ve geçmiş yıllarda belirlenen gayelere nazaran ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
x 2030 yılında kendi operasyonlarımızda net sıfır olma gayemiz, öncelikli konularımız altında öteki amaçlarımıza de istikamet vermektedir. Birebir vakitte tüm operasyonlarımızda sıfır atık bir tertip olduğumuzu belgelendirmek ve plastik kullanımını azaltmak taahhütlerimiz bulunmaktadır. Amaçlarımızın ilerleme durumuna ilişkin şimdiki bilgiye 2023 Entegre Raporu?muzda yer verilecektir. Kısa ve orta vadeli amaçların belirlenmesi için fizibilite çalışmaları devam etmektedir. Web sitesinde Sürdürülebilirlik sekmesi altında yer alan 2030 Maksatları Kısmı 2022 Anadolu Efes Entegre Raporu ? Etraf için Sıfırlıyoruz (sf 63-74)
B13. İklim krizi ile uğraş stratejisi oluşturulmuş ve planlanan hareketler kamuya açıklanmıştır.
x Başta iklim krizi olmak üzere etraf odaklı fırsat ve riskler tahlil edilmekte, güç ve su verimliliği, döngüsel iktisat üzere mevzularda tesirli uygulamalar hayata geçirilmektedir. 2030?a kadar etraf üzerindeki etkimizi ?sıfırlamak? maksadıyla çalışmalarımızı sürdürmekte ve bu kapsamdaki gelişmeleri entegre raporlarımız aracılığıyla paylaşmaktayız. 2023 yılına ait gelişmelere 2023 Entegre Raporu?nda yer verilecektir. 2023 Faaliyet Raporu – Sürdürülebilirlik Kısmı (sy. 46-53) 2022 Anadolu Efes Entegre Raporu ? Etraf için Sıfırlıyoruz (sf 63-74)
B14. Eserler ve/veya hizmetlerin etrafa potansiyel olumsuz tesirini önlemek yahut bu tesirleri minimuma indirmek gayesiyle program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Çevresel etkimizi azaltmak sürdürülebilir tarım, sürdürülebilir ambalaj, döngüsellik ve atık idaresi aracılığıyla çevresel tesirlerini azaltmaya yönelik iş birlikleri yürütüyor ve projeler geliştiriyoruz. 2023 yılına ait gelişmelere 2023 Entegre Raporumuzda yer verilecektir. 2023 Faaliyet Raporu – Sürdürülebilirlik Kısmı (sy. 46-53) 2022 Anadolu Efes Entegre Raporu ? Etraf için Sıfırlıyoruz (sf 63-74)
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon ölçülerinde azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
x Yarattığı müspet etkiyi yaymak üzere birlikte çalıştığı paydaşların iş yapış prensiplerini anlamaları ve bunları içselleştirmeleri kilit rol oynamaktadır. Tedarikçi Çalışma Prensipleri bu kapsamdaki yaklaşımı ortaya koymaktadır. Tedarikçi Çalışma Prensipleri?nin yanı sıra ham unsurlarının üreticileri çiftçileriyle akıllı tarım projeleri, tedarikçi kontrolleri üzere farklı çalışmalarla çevresel tesirlerin kıymet zinciri boyunca azaltılmasına yönelik uygulamalar yürütülmektedir. Bedel zinciri boyunca daha da yapılandırılmış programlar özelinde çalışılmaktadır. 2023 Faaliyet Raporu – Sürdürülebilirlik Kısmı (sy. 46-53) 2022 Anadolu Efes Entegre Raporu ? Etraf için Sıfırlıyoruz (sf 63-74) Web sitesi Hakkımızda sekmesi altında yer alan Siyasetler kısmı – Anadolu Efes Tedarikçi Çalışma İlkeleri
B15. Çevresel tesirleri azaltmaya yönelik teşebbüs ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
x Çevresel sürdürülebilirlik odağında önceliklendirdiğimiz sera gazı salımlarının azaltımı, su verimliliği, sürdürülebilir tarım, atık azaltımı ve döngüsellik, sürdürülebilir ambalaj alanlarında yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz projeler ve tesirlerine yönelik ayrıntılı açıklamalar entegre raporları aracılığıyla paylaşılmaktadır. 2023 yılına ait gelişmelere 2023 Entegre Raporumuzda yer verilecektir. 2023 Faaliyet Raporu – Sürdürülebilirlik Kısmı (sy. 46-53) 2022 Anadolu Efes Entegre Raporu ? Etraf için Sıfırlıyoruz (sf 63-74)
B16. Güç tüketimi (doğal gaz, motorin, akaryakıt, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) bilgileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
x Güç tüketimine ait tüm bilgiler 2022 Entegre Raporu?nda yer almaktadır. 2023 yılına ait yeni performansa 2023 Entegre Raporumuzda yer verilecektir. 2022 Anadolu Efes Entegre Raporu ? Etraf için Sıfırlıyoruz (sf 63-74) 2022 Anadolu Efes Entegre Raporu ? Ek-4: Performans Göstergeleri (sf 95-96)
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
x Güç tüketiminin ayrıntılarına ait tüm datalar 2022 Entegre Raporu?nda yer almaktadır. 2023 yılına ait performansa 2023 Entegre Raporumuzda yer verilecektir. 2022 Anadolu Efes Entegre Raporu ? Ek-4: Performans Göstergeleri (sf 95-96)
B18. Yenilenebilir güç kullanımının artırılması, sıfır yahut düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
x 2030 yılına kadar kendi operasyonlarımızda net sıfır karbon salımına ulaşma amacımıza paralel, sera gazı azaltımı çalışmalarımız kapsamında elektrik gereksinimimizin yenilenebilir güç kaynaklarından karşılanması hedeflenmektedir. Bu bağlamda yenilenebilir güç tedariğinin yanı sıra operasyonlarımızda kullanabilmek ismine yenilenebilir güç konseyimi fırsatları bedellendirilmektedir. Bu alandaki gelişmelere faaliyet raporunda özet olarak, sürdürülebilirlik raporlarında ve CDP raporlarında ayrıntılı formda yer verilmektedir. 2023 Faaliyet Raporu – Sürdürülebilirlik Kısmı (sy. 46-53) 2022 Anadolu Efes Entegre Raporu ? Etraf için Sıfırlıyoruz (sf 63-74)
B19. Yenilenebilir güç üretim ve kullanım dataları kamuya açıklanmıştır.
x Yenilenebilir güç tüketimine ait tüm bilgiler 2022 Entegre Raporu?nda yer almaktadır. 2023 yılına ait performansa 2023 Entegre Raporumuzda yer verilecektir. 2022 Anadolu Efes Entegre Raporu ? Etraf için Sıfırlıyoruz (sf 63-74) 2022 Anadolu Efes Entegre Raporu ? Ek-4: Performans Göstergeleri (sf 95-96)
B20. Güç verimliliği projeleri yapılmış ve güç verimliliği projeleri sayesinde elde edilen güç tüketim ve emisyon azaltım ölçüsü kamuya açıklanmıştır.
x Çevresel sürdürülebilirlik odağında gerçekleştirdiğimiz projeler ve sağladığımız yarara ait bilgilere faaliyet raporunda özet olarak, entegre raporlarımızda ayrıntılı biçimde yer verilmektedir. 2023 yılına ait gelişmelere 2023 Entegre Raporumuzda yer verilecektir. 2023 Faaliyet Raporu – Sürdürülebilirlik Kısmı (sy. 46-53) 2022 Anadolu Efes Entegre Raporu ? Etraf için Sıfırlıyoruz (sf 63-74)
B21. Su tüketimi, varsa yer altından yahut yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su ölçüleri, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
x Su verimliliği ve güvenliği öncelikli konularımızdan biridir. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz projeler ve performansımıza ait özet bilgiler faaliyet raporumuzda ayrıntılar ise entegre raporumuzda yer almaktadır. 2023 yılına ait gelişmelere 2023 Entegre Raporumuzda yer verilecektir. 2023 Faaliyet Raporu – Sürdürülebilirlik Kısmı (sy. 46-53) 2022 Anadolu Efes Entegre Raporu ? Etraf için Sıfırlıyoruz (sf 63-74) 2022 Anadolu Efes Entegre Raporu ? Ek-4: Performans Göstergeleri (sf 95-96)
B22. Operasyonlar yahut faaliyetlerinin rastgele bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap – Trade yahut Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
x Karbon fiyatlandırma sistemine dâhiliyet bulunmamaktadır.
B23. Raporlama periyodunda biriken yahut satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
x Raporlama devrinde biriken yahut satın alınan karbon kredisi bulunmamaktadır.
B24. İştirak içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise detayları kamuya açıklanmıştır.
x Paydaşlık içerisinde kârbon fiyatlandırması bulunmamaktadır.
B25. İştirakin çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
x Şirket yıl içerisinde faaliyet ve sürdürülebilirlik raporları, CDP İklim Değişikliği programı, BİST Sürdürülebilirlik Endeksi?nin yönlendirmesi ile Refinitiv, S-P CSA üzere endeksler kapsamında çevresel bilgilerini açıklamaktadır. 2023 Faaliyet Raporu – Sürdürülebilirlik Kısmı (sy. 46-53) 2022 Anadolu Efes Entegre Raporu ? Anadolu Efes Dünyası (sf 12)
C. TOPLUMSAL İLKELER

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

C1.1. İnsan Hakları Üniversal Beyannamesi, Türkiye?nin onayladığı ILO Kontratları ve öbür ilgili mevzuatı kapsayacak halde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Siyaseti oluşturulmuş, siyasetin uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve siyaset ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
x Birleşmiş Milletler Global Unsurlar Kontratı?ni (UNGC) imzalayan birinci Türk kuruluşlarından biri olarak, insan haklarına hürmet, Anadolu Efes?in temel bir kıymetidir. İnsan Hakları Kozmik Beyannamesi, Türkiye?nin onayladığı ILO Mukaveleleri ve ilgili mevzuatı kapsayacak formda İnsan Hakları Siyaseti ve Çalışma Unsurları oluşturulmuştur. Kelam konusu siyasette sorumlular belirlenmiş ve kamuoyu ile paylaşılmıştır. Siyasetlere web sitesinde yer verilmektedir. Web sitesi Hakkımızda sekmesi altında yer alan Siyasetler kısmı Anadolu Efes İnsan Hakları Siyaseti Anadolu Efes Çalışma İlkeleri
C1.2. Tedarik ve bedel zinciri tesirleri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının uygunlaştırılması, bayan istihdamı ve kapsayıcılık hususlarına (cinsiyet, ırk, din, lisan, uygar durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, toplumsal ve kültürel farklılıklar vb. bahislerde ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ait siyasetinde yer verilmiştir.
x Anadolu Efes Eşitlik, Çeşitlik ve Kapsayıcılık Siyaseti ile her türlü ayrımcılığın önüne geçilmesi ve eşitlikçi bir iş ortamının oluşturulması için çalışmaktadır. 6 farklı ülkede tüm çalışanlarımıza iş ortamı ve insan kaynakları süreçlerinde fırsat eşitliği sunulmakta, iş etiği yaklaşımımızda çeşitliliği ve kapsayıcılığı temel almaktayız. Tedarik zinciri üzerinde emsal prensiplere ise Tedarikçi Çalışma Unsurları içerisinde yer verilmektedir. Bu kapsamda özet bilgiye faaliyet raporunda yer verilmektedir. Web sitesi Hakkımızda sekmesi altında yer alan Siyasetler kısmı Anadolu Efes Eşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Siyaseti Anadolu Efes Çalışma İlkeleri
C1.3. Muhakkak ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere hassas bölümlerin (düşük gelirli kesitler, bayanlar vb.) yahut azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda paha zinciri boyunca alınan tedbirler kamuya açıklanmıştır.
x Operasyon gösterdiğimiz her ülkede herkesin gerçek benliğini işe yansıtabileceği kapsayıcı bir iş ortamını teşvik etmeye çalışmaktayız. İnsan Hakları Siyasetimiz ve Eşitlik, Çeşitlik ve Kapsayıcılık Siyasetimiz ile bu süreçleri yönetmekte tedarik zinciri üzerinde benzeri prensiplere ise Tedarikçi Çalışma Unsurları içerisinde yer verilmekteyiz. Bu kapsamda özet bilgiye faaliyet raporunda yer verilmektedir. Web sitesi Hakkımızda sekmesi altında yer alan Siyasetler kısmı Anadolu Efes İnsan Hakları Siyaseti Anadolu EfesEşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Siyaseti Anadolu Efes Çalışma Prensipleri Anadolu Efes Tedarikçi Çalışma İlkeleri
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk personel çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ait gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
x Anadolu Efes, faaliyet gösterdiği ülkelerde geçerli bütün maddelere uyumlu formda çalışmalarını yürütmektedir. İnsan Hakları Siyaseti doğrultusunda ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk personel çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalar kapsamında daha kapsayıcı faaliyetler de ayrıyeten planlanmaktadır. Web sitesi Hakkımızda sekmesi altında yer alan Siyasetler kısmı Anadolu Efes İnsan Hakları Siyaseti Anadolu Efes Çalışma Prensipleri Anadolu Efes Tedarikçi Çalışma İlkeleri
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat istikrarı tahlilleri ve yetenek idare mevzularına çalışan haklarına ait siyasetinde yer verilmiştir.
x İnsan Kaynakları Siyasetimiz doğrultusunda yetenek idaresi ve gelişimi, çalışan bağlılığı, iş sıhhati ve güvenliği ile birlikte çalışanlarımızın ruhsal, bedensel ve zihinsel sıhhatlerini güçlü tutmak hedefiyle düzenlenen çalışmalar özet olarak faaliyet raporunun sürdürülebilirlik kısımda, ayrıntılı olarak ise sürdürülebilirlik raporlarında açıklanmaktadır. 2023 Faaliyet Raporu – Sürdürülebilirlik Kısmı (sy. 46-53) Web sitesi Hakkımızda sekmesi altında yer alan Siyasetler bölümü- Anadolu Efes İnsan Kaynakları Politikası
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve uyuşmazlıkların tahliline ait sistemler oluşturularak uyuşmazlık tahlil süreçleri belirlenmiştir.
x Çalışanlarımızın fikirlerinin alınması ve ilgili alanlarda iyileştirmeler yapılması ismine sistemli olarak çalışan bağlılığı ve memnuniyetine yönelik anket tahlili çalışmaları yapılmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz çalışmalar özet olarak faaliyet raporunun sürdürülebilirlik kısımda, ayrıntılı olarak ise sürdürülebilirlik raporlarında açıklanmaktadır. 2023 yılına ait gelişmelere 2023 Entegre Raporumuzda yer verilecektir. 2023 Faaliyet Raporu – Sürdürülebilirlik Kısmı (sy. 46-53) 2022 Anadolu Efes Entegre Raporu ? Çalışanlarımız ile Güçleniyoruz (sf 76-85)
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan periyot içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
x Çalışanlarımızın fikirlerinin alınması ve ilgili alanlarda iyileştirmeler yapılması ismine tertipli olarak çalışan bağlılığı ve memnuniyetine yönelik anket tahlili çalışmaları yapılmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz çalışmalar özet olarak faaliyet raporunun sürdürülebilirlik kısımda, ayrıntılı olarak ise sürdürülebilirlik raporlarında açıklanmaktadır. 2023 yılına ait gelişmelere 2023 Entegre Raporumuzda yer verilecektir. 2023 Faaliyet Raporu – Sürdürülebilirlik Kısmı (sy. 46-53) 2022 Anadolu Efes Entegre Raporu ? Çalışanlarımız ile Güçleniyoruz (sf 76-85)
C1.6. İş sıhhati ve güvenliği siyasetleri oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
x Çalışanlarımıza sağlıklı ve inançlı bir çalışma ortamı sunmayı en kıymetli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Bu doğrultudaki faaliyetlerimize ve performans göstergelerimize faaliyet raporunun sürdürülebilirlik kısmında ve sürdürülebilirlik raporlarında yer verilmektedir. İş Etiği Unsurları?mizin yanı sıra İnsan Kaynakları, İnsan Hakları Politikalarımız bu alandaki yaklaşımımızı ve prensiplerimizi içermektedir. 2023 Faaliyet Raporu – Sürdürülebilirlik Bölümü(sy. 46-53) Web sitesi Hakkımızda sekmesi altında yer alan Siyasetler kısmı Anadolu Efes İnsan Kaynakları Siyaseti Anadolu Efes İnsan Hakları Siyaseti Anadolu Efes İş Etiği
C1.6. İş kazalarını tedbire ve sıhhatin korunması gayesiyle alınan tedbirler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
x Çalışanlarımıza sağlıklı ve inançlı bir çalışma ortamı sunmayı en kıymetli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Bu doğrultudaki faaliyetlerimize ve performans göstergelerimize faaliyet raporunun sürdürülebilirlik kısmında ve sürdürülebilirlik raporlarında yer verilmektedir. İş Etiği Unsurları?mizin yanı sıra İnsan Kaynakları, İnsan Hakları, İş Sıhhati ve Güvenliği Politikalarımız bu alandaki yaklaşımımızı ve prensiplerimizi içermektedir. İş kazalarını tedbire ve çalışanların sıhhatinin korunması hedefiyle alınan tedbirler ve bu alanda 2023 yılına ait performansımıza ayrıntılı olarak 2023 Entegre Raporumuzda yer verilecektir. 2022 Anadolu Efes Entegre Raporu ? Çalışanlarımız ile Güçleniyoruz (sf 76-85) 2022 Anadolu Efes Entegre Raporu ? Performans Göstergeleri (sf 96-97)
C1.7. Şahsî bilgilerin korunması ve bilgi güvenliği siyasetleri oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
x Şirketin Ferdî Bilgilerin Korunması ve İşlenmesi Siyaseti bulunmaktadır. Anadolu Efes Biracılık Ve Malt Sanayii A.Ş. Şahsî Dataların Korunması Ve İşlenmesi Politikası
C1.8. Etik siyaseti oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
x Anadolu Efes iş etiği konusundaki tüm süreçlerini İş Etiği Siyaseti üzerinden yürütmektedir. Web sitesi Hakkımızda sekmesi altında yer alan Siyasetler kısmı – Anadolu Efes İş Etiği İlkeleri
C1.9. Toplumsal yatırım, toplumsal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
X Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde ekonomik büyümeye ve istihdama katkı sağlarken odak alanımıza ait projeler üretmeye öncelik veriyoruz. Sürdürülebilir turizm, girişimcilerin desteklenmesi, sürdürülebilir tarım, kültür sanat, ve spor odak alanlarımız etrafında toplumsal yarar projeleri geliştiriyor bu projeler aracılığıyla tıpkı vakitte mahallî kalkınmaya ve bayanın güçlenmesine takviye oluyoruz. Bununla birlikte çevresel farkındalığın artırılması, sorumlu tüketimin desteklenmesi için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2022 yılında bu kapsamda 26 proje ile 9,8 milyon TL yatırım gerçekleştirdik. Finans bölümünde olmamamıza rağmen bilhassa girişimcilere sağladığımız dayanak sayesinde 2022 yılında da birçok farklı platformda toplumsal etkimizi artıracak çalışmalarda yer aldık. Bu yıl toplamda 36 start-up?ı destekleyerek geçtiğimiz yıla oranla takviye verdiğimiz teşebbüsçü sayısını %44 oranında artırdık. 2023 yılına ait performansımıza ayrıntılı olarak 2023 Entegre Raporumuzda yer verilecektir. 2022 Entegre Rapor – Toplumsal Yarar için Çalışıyoruz Kısmı sy. 49 -61
C1.10. Çalışanlara ÇSY siyasetleri ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
x Sürdürülebilirlik konusu ve değeri hakkında şirket içinde bilgilendirme toplantıları ve eğitimler düzenlenmektedir. 2023 yılında tasarlanan Sustainability Masterclass Programı ile tüm departmanlara kendi işlerine has olarak sürdürülebilirlik odaklı eğitimler verilmiştir. Projeye ait ayrıntılara 2023 Entegre Raporu?muzda yer verilecektir. 2023 Faaliyet Raporu – Sürdürülebilirlik Kısmı (sy. 46-53)
C2. Paydaşlar, Milletlerarası Standartlar ve İnisiyatifler

C2.1. Müşteri şikâyetlerinin idaresi ve tahliline ait müşteri memnuniyeti siyaseti düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
x Müşterilerimizin satış noktalarına ait talepleri ve başka her türlü bahis hakkında istek, soru, teklif ve görüşleri için bizlere ulaşabileceği Davet Merkezlerimiz mevcuttur. Tüm operasyonları kapsayan Müşteri Memnuniyet Siyaseti geliştirilmesi konusunda çalışmalarımız devam etmektedir. Anadolu Efes Web Sitesi Yatırımcı Bağları Sekmesinde yer alan bağlantı bilgileri
C2.2. Paydaşlarla yürütülen bağlantı (hangi paydaş, bahis ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
x Paydaşlarımızla olan bağlantımıza ait bilgiler, bağlantı sıklığı, paydaş beklentisi ve aldığımız aksiyonlara ait ayrıntılara 2021 Sürdürülebilirlik Raporumuzda yer verilmiştir. Bu yıl güncellediğimiz önceliklendirme tahlilimiz sonucunda ortaya çıkan yeni sistemler ve geri bildirimlere 2023 Entegre Raporu?muzda yer verilecektir. 2021 Sürdürülebilirlik Raporu ? Ek 1: Paydaşlar ile İrtibat (sf 72-74)
C2.3. Raporlamalarda benimsenen memleketler arası raporlama standartları açıklanmıştır.
x Sürdürülebilirlik yaklaşımımız ve performansımız 2010 yılından beri her yıl GRI Standartları?na uyumlu sürdürülebilirlik raporlarımız aracılığıyla paylaşılmaktadır. 2021 yılındaki sürdürülebilirlik raporumuzda ise Dünya Ekonomik Forumu?nda Milletlerarası İş Kurulu?nin (IBC) öncülük ettiği WEF Paydaş Kapitalizmi Metrikleri?ne de yanıt verilmiştir. 2022 yılında ise Value Foundation Reporting?in Entegre Raporlama Çerçevesine uygun olarak birinci entegre raporun hazırladık. 2023 yılında ise IFRS S1 – Sürdürülebilirlikle İlgili Finansal Bilgilerin Açıklanmasına Ait Genel Gereklilikler ve 2023 yılı sonunda açıklanan ve Türkiye için hazırlanan TSRS S1 – Sürdürülebilirlikle İlgili Finansal Bilgilerin Açıklanmasına Ait Genel Kararlar standartları rehber almayı hedefliyoruz. 2023 Faaliyet Raporu – Sürdürülebilirlik Kısmı (sy. 46-53) 2022 Anadolu Efes Entegre Raporu ? Rapor Hakkında (sf 4)
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı yahut üye olunan milletlerarası kuruluş, komite ve prensipler kamuya açıklanmıştır.
x 2011?de Birleşmiş Milletler Global Unsurlar Mukavelesi (UN Küresel Compact), 2014?te The CEO Water Mandate, 2015?te Women?s Empowerment Principles (WEPs) imzacısı 2022 yılında ise UN Küresel Compact Early Adopter?larından biri olduk. Sürdürülebilirlik taahhütlerimizi milletlerarası prensipler çerçevesinde şekillendirirken performansı da faaliyet raporumuzun sürdürülebilirlik kısmında ve daha ayrıntılı olarak sürdürülebilirlik raporlarında yer almaktadır. 2023 Faaliyet Raporu – Sürdürülebilirlik Kısmı (sy. 46-53) 2022 Anadolu Efes Entegre Raporu ? Ek-1: Paydaşlarla İrtibat (sf 87)
C2.5. Borsa İstanbul?un ve/veya memleketler arası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
x 2015?ten bugüne aralıksız Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi listesinde, 2017?den beri de dünyanın önde gelen sürdürülebilirlik endekslerinden biri olan FTSE4Good Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi?nde yer almaktayız. Birebir vakitte S-P Küresel Corporate Sustainability Assessment ve MSCI ESG Ratings?e de iştirak sağlamaktayız. 2023 Faaliyet Raporu – Sürdürülebilirlik Kısmı (sy. 46-53) 2022 Anadolu Efes Entegre Raporu ? Anadolu Efes Dünyası (sf 12)
D. KURUMSAL İDARE İLKELERİ

D1. Sürdürülebilirlik alanındaki önlemler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
x Sürdürülebilirlik stratejisinin iş amaçlarımıza ve kurumsal stratejimize her geçen gün daha fazla entegre edilmesi ve performansın ileri taşınması için çalışmalara devam edilmekte ve bahis üst yönetim ve Yönetim Kurulu düzeyinde takip edilmektedir. İdare Heyeti?na bağlı olarak oluşturulmuş Sürdürülebilirlik Komitesi bir fiil sürdürülebilirlik odağındaki gelişmelere ait İdare Heyetini bilgilendirmektedir. Önceliklendirme Analizimiz de Yönetim Kurulu üyeleri ve üst idarenin katkılarıyla oluşturulmuştur. Sürdürülebilirlik stratejisi de önceliklendirme tahlilimiz doğrultusunda takip edilmektedir. 2023 yılında yenilenen önceliklendirme tahlilimize ait ayrıntılara 2023 Entegre Raporu?muzda yer verilecektir. 2023 Faaliyet Raporu – Sürdürülebilirlik Kısmı (sy. 46-53)
D2. Toplumsal sorumluluk projeleri, farkındalık aktiflikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun ehemmiyeti hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
x Faaliyette bulunduğumuz coğrafyalarda yürüttüğümüz çeşitli toplumsal yarar projeleri, programları etkinlikler ve eğitimler ile kapsayıcı büyümeyi ve sürdürülebilir kalkınmayı destekliyor, bununla birlikte sürdürülebilirlik konusunda farkındalığın artırılması için çalışıyoruz. Bu doğrultuda yürütülen çalışmalar faaliyet raporumuzun sürdürülebilirlik kısmında ve daha ayrıntılı olarak sürdürülebilirlik raporlarında yer almaktadır. 2023 yılı içerisinde hayata geçirilen çalışmaların ayrıntısına 2023 Entegre Raporumuzda yer verilecektir. 2023 Faaliyet Raporu – Sürdürülebilirlik Kısmı (sy. 46-53)

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262299

BIST

Kaynak Web Site: Bloomberg HT

Haber Url Adresi: https://www.bloomberght.com/borsa/hisse/anadolu-efes-bir/kap-haberi/335246

reklam

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Firma Kaydet: Firma Rehberi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!