reklam

Resmi Gazete’de bugün (14.03.2024)

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARI
–– 11/3/2024 Tarihli ve 8247 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8259)
YÖNETMELİKLER
–– Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Yordam ve Asıllara Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Emniyet Genel Müdürlüğü İsmine Yükseköğretim Kurumlarında Okutulacak Öğrencilere Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Göç Yönetimi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
–– Bitki Müdafaa Eserlerinin Ruhsatlandırılması ve Piyasaya Arzı Hakkında Yönetmelik
–– Esnaf ve Sanatkârlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Lisan Öğretimi ve Yabancı Lisanla Öğretim Yapılmasında Uyulacak Asıllara Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
–– Tıbbi Aygıt Yönetmeliğinin Ek XVI’sında Listelenen Tıbbi Gayeli Olmayan Eser Kümelerine Yönelik Ortak Spesifikasyonların Belirlenmesi Hakkında Tebliğ
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 1/2/2024 Tarihli ve E: 2022/154, K: 2024/33 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 11/1/2024 Tarihli ve 2018/11489 Müracaat Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak Web Site: Bloomberg HT

Haber Url Adresi: https://www.bloomberght.com/resmi-gazete-de-bugun-14032024-2349317

reklam
reklam

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Firma Kaydet: Firma Rehberi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!