reklam

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Şura Toplantısı İçin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Heyet Çağrısı
Genel Şura Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2023
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31.12.2023
Karar Tarihi 01.03.2024
Genel Şura Tarihi 27.03.2024
Genel Konsey Saati 09:30
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.03.2024
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Divan İstanbul Oteli Asker Ocağı Cad. No:1 34367 Elmadağ Şişli / İstanbul

Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Lideri’nin seçilmesi,
2 – Şirket İdare Konseyi’nce hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 – 2023 Yılı hesap periyoduna ait Bağımsız Kontrol Rapor Özeti’nin okunması,
4 – 2023 Yılı hesap devrine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 – Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden ötürü farklı ayrı ibra edilmesi,
6 – Şirket’in kâr dağıtım siyaseti çerçevesinde hazırlanan, 2023 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki İdare Şurası’nın teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü yahut reddi,
7 – Yönetim Kurulu Üye sayısının ve misyon müddetlerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına nazaran seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
8 – Kurumsal İdare İlkeleri gereğince “Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Seviye Yöneticiler için Fiyat Politikası” ve siyaset kapsamında yapılan ödemeler hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
9 – Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt fiyatlarının belirlenmesi,
10 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Kontrol Kuruluşu seçiminin onaylanması,
11 – Şirket’in Bağış ve Sponsorluk Siyaseti kapsamında 2023 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst hudut belirlenmesi,
12 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Şirketin 2023 yılında üçüncü şahıslar lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir yahut menfaatler hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi,
13 – İdare denetimini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst seviye yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395’inci ve 396’ncı unsurları çerçevesinde müsaade verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal İdare Bildirimi doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen süreçler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
14 – Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım

reklam

Genel Heyet Davet Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme Dökümanı_Türkçe.pdf – Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 İlan Metni_Türkçe.pdf – İlan Metni
EK: 3 General Assembly Information Document.pdf – Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 General Assembly Invitation.pdf – İlan Metni

Ek Açıklamalar
Gündemi ve vekalet formunu içeren genel konsey ilan metni ve gündem hususları ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ahenk için gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme notları ekte yer almaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde rastgele bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama temel kabul edilecektir

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254087

BIST

Kaynak Web Site: Bloomberg HT

Haber Url Adresi: https://www.bloomberght.com/borsa/hisse/marmaris-altinyu/kap-haberi/333323

reklam

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Firma Kaydet: Firma Rehberi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!