reklam

ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Kurumsal İdare Bilgi Formu

ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Kurumsal İdare Bilgi Formu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. HİSSE SAHİPLERİ

1.1. Hisse Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
Yapılmamıştır.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

reklam

Özel denetçi talebi sayısı
Yoktur.
Genel şura toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
Yoktur.
1.3. Genel Kurul

Unsur 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165528
Genel heyet toplantısıyla ilgili evrakların Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Sunulmamıştır.
Prensip 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı yahut katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bag?lantıları
Bulunmamaktadır.
Kurumsal İdare Bildirimi (II-17.1) husus 9 kapsamında gerçekleştirilen alakalı taraf süreçleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Bu nitelikte bir süreç olmamıştır.
Kurumsal İdare Bildirisi (II-17.1) husus 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden süreçlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Bu kapsama giren bir süreç büyüklüğüne ulaşılmamıştır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ait siyasetin yer aldığı kısmın adı
Şirketimiz internet sitesinde Kurumsal İdare Ana Başlığı altında, Siyasetler başlığında yer almaktadır. https://erciyasboru.com/wp-content/uploads/2022/01/Erciyas-Celik-Boru-Sanayi-A.S.-Bagis-ve-Yardim-Politikasi.pdf
Bağış ve yardımlara ait siyasetin kabul edildiği genel şura tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987302
Temel kontratta menfaat sahiplerinin genel heyete iştirakini düzenleyen unsur numarası
Temel mukavelede menfaat sahiplerinin genel şuraya iştirakini düzenleyen unsur numarası bulunmamakla birlikte, menfaat sahiplerinin genel şuraya katılıması konusunda rastgele bir kısıtlama bulunmamaktadır.
Genel konseye katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
Genel şuraya katılan menfaat sahibi olmamıştır.
1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı hisse sahipleri ve oy oranları

En büyük hisse sahibinin paydaşlık oranı
% 42,77
1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin temel kontratında (içerik yahut oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili temel mukavele unsurunun numarasını belirtiniz.

1.6. Kar Hissesi Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım siyasetinin yer aldığı kısmın adı
Şirketimiz internet sitesinde Kurumsal İdare Ana Başlığı altında, Siyasetler başlığında yer almaktadır. https://erciyasboru.com/wp-content/uploads/2022/01/Erciyas-Celik-Boru-Sanayi-A.S.-Kar-Dagitim-Politikasi.pdf
İdare konseyinin genel şuraya karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım halini belirten genel heyet gündem hususuna ait tutanak metni
Şirketimiz İdare Konseyi?nun 04.07.2023 tarih ve 2023/25 sayılı kararı uyarınca ?Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Konseyi’nin “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ait Temeller Tebliği” (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve İrfan Bağımsız Kontrol ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız kontrolden geçmiş 01.01.2022 ? 31.12.2022 hesap devrine ilişkin finansal tablolarımıza nazaran vergiler sonrası 184.752.843,00 TL net devir kârı, tıpkı periyoda ait Vergi Yordam Kanuna nazaran düzenlenmiş finansal tablolarımızda ise ödenecek vergiler sonrası 57.626.882,76 TL net devir ziyanı olması sebebiyle, ilgili Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına dayalı olarak kar dağıtımı yapılmamasına ve bu konunun 04.08.2023 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul’un onayına sunulması” teklif edilmiştir. Anılan teklif hisse sahiplerimizin onayına sunulmuş olup, 2022 faaliyet periyoduna ait kar dağıtımına ait teklifin motamot kabulüne ve teklifte belirtilen biçimde 2022 faaliyet yılında anılan teklifte yer aldığı üzere kar dağıtımı yapılmamasına 24 ret oyuna karşılık 63.137.965,997 kabul oyuyla oyçokluğuyla kabul edilmiştir.
İdare şurasının genel konseye karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel konsey tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181097
Bildirim İçeriği

Genel Şura Toplantıları

Genel Heyet Toplantıları
Genel Şura Tarihi Genel konsey gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Hisse sahiplerinin genel heyete iştirak oranı Direkt temsil edilen hisselerin oranı Vekaleten temsil edilen hisselerin oranı Şirket’in kurumsal internet sitesinde her gündem hususuyla ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir biçimde genel şura toplantı tutanaklarının yer aldığı kısmın ismi Kurumsal internet sitesinde genel konsey toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan karşılıkların yer aldığı kısmın ismi Genel şura toplantı tutanağının bağlantılı taraflarla ilgili unsur yahut paragraf numarası İdare şurasına bildirimde bulunan imtiyazlı bir formda iştirak bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP’ta yayınlanan genel şura bildiriminin bağlantısı
04/08/2023 0 % 81,19 % 11,8 % 69,38 Şirketimiz internet sitesinde “Genel Konsey Toplantıları/04.08.2023 Tarihli Olağan Genel Şura Toplantısı” Şirketimiz internet sitesinde “Genel Heyet Toplantıları/04.08.2023 Tarihli Olağan Genel Şura Toplantısı” Gündemin 13. unsuru uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal İdare Bildirimi (II-17.1) üçüncü kısımda düzenlenen Yaygın ve Süreklilik Arz Eden Bağlı Taraf Süreçleri hakkında bağlantılı taraflarla 2022 yılı içerisinde yapılan süreçler hakkında Genel Heyet?a bilgi verildi. 54 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165528

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, kontrol komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
https://erciyasboru.com/wp-content/uploads/2022/01/Erciyas-Celik-Boru-Sanayi-A.S.-Denetim-Komitesi-Calisma-Esaslari.pdf
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, kurumsal idare komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
https://erciyasboru.com/wp-content/uploads/2022/01/Erciyas-Celik-Boru-Sanayi-A.S.-Kurumsal-Yonetim-Komitesi-Calisma-Esaslari.pdf
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
https://erciyasboru.com/wp-content/uploads/2022/01/Erciyas-Celik-Boru-Sanayi-A.S.-Kurumsal-Yonetim-Komitesi-Calisma-Esaslari.pdf
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
https://erciyasboru.com/wp-content/uploads/2022/01/Erciyas-Celik-Boru-Sanayi-A.S.-Riskin-Erken-Saptanmasi-Komitesi-Calisma-Esaslari.pdf
Faaliyet raporu yahut kurumsal internet sitesinin, fiyat komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen kısmını belirtiniz (sayfa numarası yahut kısmın adı)
https://erciyasboru.com/wp-content/uploads/2022/01/Erciyas-Celik-Boru-Sanayi-A.S.-Kurumsal-Yonetim-Komitesi-Calisma-Esaslari.pdf
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans gayelerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ait bilginin verildiği sayfa numarası yahut kısım adı
Faaliyet raporunda, Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere Ait Kıymetli Gelişmeler kısmında yer verilmiştir.
Kurumsal internet sitesinin, icrada misyonlu ve icrada misyonlu olmayan üyelere ait fiyatlandırma siyasetinin yer aldığı kısmının adı
https://erciyasboru.com/wp-content/uploads/2022/01/Erciyas-Celik-Boru-Sanayi-A.S.-Ucret-Politikasina-Iliskin-Esaslar.pdf
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen fiyatlar ile sağlanan başka tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası yahut kısım adı
Faaliyet raporunda, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Seviye Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar/Sağlanan huzur hakkı, fiyat, prim, ikramiye, kâr hissesi üzere mali menfaatlerin toplam meblağı başlığı altında yer verilmiştir.
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komiteleri-II
İdare Şurası Komitelerinin İsimleri Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin İsmi İcrada Misyonlu Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında İdare Heyetine Sunduğu Rapor Sayısı
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) – % 50 % 50 3 3
Kontrol Komitesi (Audit Committee) – % 100 % 100 6 6
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) – % 75 % 50 6 6

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-I

4.2. İdare Konseyinin Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
Yapılmamıştır.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Vazife dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin isimleri ve kelam konusu yetkilerin içeriği
Özel yetkiye haiz Murahhas üyemiz yoktur.
İç denetim ünitesi tarafından kontrol konseyine yahut öbür ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
2
Faaliyet raporunda iç denetim sisteminin aktifliğine ait değerlendirmenin yer aldığı kısmın ismi yahut sayfa numarası
Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere Ait Değerli Gelişmeler Bölümünde/Risk İdaresi ve İç Denetim Sistemi başlığı altında yer verilmiştir.
Yönetim kurulu liderinin adı
Kamil Emre Erciyas
İcra başkanı / genel müdürün adı
Kamil Emre Erciyas
Yönetim kurulu lideri ve icra başkanı/genel müdürün birebir kişi olmasına ait münasebetin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Genel Müdürün misyondan ayrılması nedeniyle yeni Genel Müdür atanıncaya kadar vazifesi devralmıştır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126054
Yönetim kurulu üyelerinin vazifeleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25’ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ait KAP duyurusunun bağlantısı
Yönetim kurulu üyelerinin misyonları esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecekleri ziyanlara ait yönetici sorumluluk sigortası mevcut olup sermayenin %25’ini aşmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik siyaseti hakkında bilgi verilen kısmın adı
Yoktur.
Bayan üyelerin sayısı ve oranı
Yoktur.
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulunun Yapısı

İdare Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Vazifeli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna Birinci Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun İrtibatı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Kontrol, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Tecrübeye Sahip Olup Olmadığı
Kamil Emre Erciyas İcrada vazifeli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 31/12/2021 – İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Yılmaz Bağ İcrada vazifeli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 31/12/2021 – İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Kamil Bilge Erciyas İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 28/06/2022 – İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Hayır (No)
Teoman Doğan İcrada vazifeli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 31/05/2023 – İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Hakan Avdan İcrada Vazifeli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 31/12/2021 Faaliyet Raporunda Yer Almaktadır. Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Ahmet Fatih Tamay İcrada Misyonlu Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 31/12/2021 Faaliyet Raporunda Yer Almaktadır. Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine Ait Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat siyasetinin yer aldığı kısmın adı
Yoktur.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine mutlaklaşan yargı kararlarının sayısı
Bulunmamaktadır.
İhbar düzeneğiyle ilgili yetkilinin unvanı
Etik Konsey Üyeleri Denetimden Sorumlu komite Başkanı, İnsan Kaynakları direktörü, Hukuk Danışmanı
Şirketin ihbar düzeneğine erişim bilgileri
etik@erciyas.com.tr
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket İdaresine İştirakinin Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların idare organlarına iştirakine ait olan iç düzenlemelerin yer aldığı kısmın adı

Çalışanların temsil edildiği idare organları
Sendika
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici durumları için halefiyet planı geliştirilmesinde idare konseyinin rolü
Üst seviye yöneticiler ve kilit yönetici pozisyonları Yönetim Kurulu tarafından atanmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve işçi alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları siyasetinin yer aldığı kısmın ismi yahut siyasetin ilgili unsurlarının özeti
Şirketimiz internet sitesinde “Kurumsal Yönetim/Politikalar/Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. İnsan Kaynakları Politikası” başlığı altında yer almaktadır. https://erciyasboru.com/wp-content/uploads/2022/03/Erciyas-Celik-Boru-Sanayi-A.S.-Insan-Kaynaklari-Politikasi.pdf
Hisse edindirme planı bulunup bulunmadığı
Hisse edindirme planı bulunmuyor (There isn’t an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve makûs muameleyi önlemeye yönelik tedbirleri içeren insan kaynakları siyasetinin yer aldığı kısmın ismi yahut siyasetin ilgili hususlarının özeti
Şirketimiz internet sitesinde “Kurumsal Yönetim/Politikalar/Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. İnsan Kaynakları Politikası” başlığı altında yer almaktadır. https://erciyasboru.com/wp-content/uploads/2022/03/Erciyas-Celik-Boru-Sanayi-A.S.-Insan-Kaynaklari-Politikasi.pdf
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine katılaşan yargı kararı sayısı
1
3.5. Etik Kurallar ve Toplumsal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar siyasetinin yer aldığı kısmın adı
Şirketimiz internet sitesinde “Kurumsal Yönetim/Politikalar/Erciyas Çelik Boru Etik Kurallar Prosedürü” başlığı altında yer almaktadır. https://erciyasboru.com/wp-content/uploads/2022/03/Erciyas-Celik-Boru-Etik-Kurallar-Proseduru.pdf
Kurumsal internet sitesinde kurumsal toplumsal sorumluluk raporunun yer aldığı kısmın ismi. Kurumsal toplumsal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, toplumsal ve kurumsal idare bahislerinde alınan önlemler
Şirket, bağış ve yardım kapsamında öğrencilere, şirket çalışanlarına bilhassa eğitim alanında takviyeler vermekte olup, şirketin toplumsal sorumluluk alanında en ehemmiyet verdiği alan eğitim hususudur.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla çaba için alınan önlemler
Rüşvet, yolsuzluk, misyonu berbata kullanma üzere etik dışı davranışlardan itinayla kaçınır ve bu cins cürümlerin kaldırılması konusundaki çalışmaları dayanaklar. Karar ve faaliyetleri etkileyecek, işin gidişatına uygun olmayan ayrıcalık yahut fayda sağlamaya yönelik sembolik nitelikte olduğu tereddüt oluşturabilecek ikram, eser ve hizmetlerin verilmesi ve alınmasından kaçınır.

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal idare unsurunda talep edilen bilgilerin yer aldığı kısımların adları
Yatırımcı Münasebetleri Kısmı altında ilgili bilgiler yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinde direkt yahut dolaylı bir halde hisselerin %5’inden fazlasına sahip olan gerçek kişi hisse sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
Şirketimizin kurumsal internet sitesinde “Kurumsal Yönetim/Ortaklık Yapısı” başlığı altında yer almaktadır. https://erciyasboru.com/ortaklik-yapisi/
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe
2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal idare prensibinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları yahut kısım adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri vazifeler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası yahut kısım adı
Faaliyet Raporu ekinde yer verilmiştir.
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
“Genel Bilgiler/Yönetim Kurulu ve Üst Seviye Yöneticiler ile İlgili Bilgiler/ Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler ve İşleyiş Esasları” başlığı altında yer verilmiştir.
c) İdare heyetinin yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara iştirak durumu bilgisinin sayfa numarası yahut kısım adı
Karar Sayısı : 36, İştirak Oranı : %98
ç) Şirket faaliyetlerini kıymetli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
” Başka Hususlar/Şirket Faaliyetlerini Değerli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi”
d) Şirket aleyhine açılan kıymetli davalar ve muhtemel sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Yoktur.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme üzere hizmet aldığı kurumlarla ortasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan önlemlere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Yoktur.
f) Sermayeye direkt iştirak oranının %5’i aştığı karşılıklı iştiraklere ait bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Karşılıklı İştirak bulunmamaktadır.
g) Çalışanların toplumsal hakları, mesleksel eğitimi ile başka toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ait kurumsal toplumsal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası yahut kısım adı
Kurumsal İdare Kısmında Menfaat Sahipleri alt başlığında yer almaktadır.

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. İDARE KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama periyodunda fiziki yahut elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
36
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama iştirak oranı
% 98
İdare konseyinin çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma temelleri uyarınca, bilgi ve dokümanların toplantıdan kaç gün evvel üyelere sunulduğu
3 gün
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne formda yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
Yönetim kurulu toplantılarının ne formda yapılacağı Şirket Temel Kontratında husus 13’de yer almaktadır. Şirket Temel mukavelesi kurumsal internet sitesinde Yatırımcı Bağlar / Temel Kontrat başlığı altında yer almaktadır.
Üyelerin şirket dışında diğer vazifeler almasını sonlandıran siyasette belirlenen üst sınır
Yoktur.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ait bilgilerin yer aldığı sayfa numarası yahut ilgili kısmın adı
“Genel Bilgiler/Yönetim Kurulu ve Üst Seviye Yöneticiler ile İlgili Bilgiler/Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler ve İşleyiş Esasları
Komite çalışma asıllarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994427
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I
İdare Konseyi Komitelerinin İsimleri Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin İsmi Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Lideri Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) – Ahmet Fatih Tamay Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) – Hakan Avdan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) – Şeniz Günal Turgan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Kurumsal İdare Komitesi (Corporate Governance Committee) – Hale Çırak Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Kontrol Komitesi (Audit Committee) – Hakan Avdan Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kontrol Komitesi (Audit Committee) – Ahmet Fatih Tamay Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) – Hakan Avdan Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) – Ahmet Fatih Tamay Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) – Yılmaz Bağ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) – Coşkun Kılıç Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257771

BIST

Kaynak Web Site: Bloomberg HT

Haber Url Adresi: https://www.bloomberght.com/borsa/hisse/ozbal-celik-boru/kap-haberi/333975

reklam

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Firma Kaydet: Firma Rehberi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!