reklam

AYGAZ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Ahenk Raporu

AYGAZ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Ahenk Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Ahenk Durumu Açıklama Kamuya Açıklanan Bilgilere Ait Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet Kısmen Hayır İlgisiz
Sürdürülebilirlik Ahenk Raporu

A. GENEL İLKELER

A1. Strateji, Siyaset ve Hedefler

reklam

A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, toplumsal ve kurumsal idare (ÇSY) mevzuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X Öncelikli bahisler paylaşılmaktadır. 2023 Sürdürülebilirlik Raporuna ÇSY risk ve fırsatlarına yönelik çalışmaların dahil edilmesi hedeflenmektedir. Aygaz Sürdürülebilirlik Raporu 2022 https://kurumsal.aygaz.com.tr/uploads/kurumsal/surdurulebilirlik/10628fb2_dcc9_4f43_a5c1_1471e328b812__aygaz-skr-2022-web.pdf
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY siyasetleri (Örn: Etraf Siyaseti, Güç Siyaseti, İnsan Hakları ve Çalışan Siyaseti vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Aygaz Siyaset ve Temeller: https://aygaz.com.tr/yatirimci-iliskileri/sirket-kimligi
A1.2. ÇSY siyasetleri kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli gayeler kamuya açıklanmıştır.
X Toplumsal Cinsiyet Eşitliği kapsamında maksatlar paylaşılmaktadır. Başka ÇSY siyasetleri kapsamında kısa ve uzun vadeli amaçların belirlenmesine yönelik planlamalar devam etmektedir. Aygaz Faaliyet Raporu 2023 sayfa 86-89 Aygaz Sürdürülebilirlik Raporu 2022 sayfa 69
A2. Uygulama/İzleme

A2.1. ÇSY siyasetlerinin yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya üniteler ile ÇSY hususlarıyla ilgili iştirakteki en üst seviye sorumlular ve misyonları belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X Aygaz Sürdürülebilirlik Raporu 2022 sayfa 22, 23 https://kurumsal.aygaz.com.tr/uploads/kurumsal/surdurulebilirlik/10628fb2_dcc9_4f43_a5c1_1471e328b812__aygaz-skr-2022-web.pdf
A2.1. Sorumlu komite ve/veya ünite tarafından, siyasetler kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kere idare şurasına raporlanmıştır.
X Aygaz Faaliyet Raporu 2023 sayfa 65 Aygaz Sürdürülebilirlik Raporu 2022 sayfa 22, 23 https://kurumsal.aygaz.com.tr/uploads/kurumsal/surdurulebilirlik/10628fb2_dcc9_4f43_a5c1_1471e328b812__aygaz-skr-2022-web.pdf
A2.2. ÇSY maksatları doğrultusunda uygulama ve hareket planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X SPK Sürdürülebilirlik Prensipleri Ahenk Çerçevesi kapsamında açıklanmaktadır. Aygaz Faaliyet Raporu 2023 sayfa 96-97
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile kelam konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma seviyesi kamuya açıklanmıştır.
X 2023 yılı performans göstergelerine 2023 yılı sürdürülebilirlik raporunda yer verilecektir. Aygaz Sürdürülebilirlik Raporu 2022 sayfa 70, 71, 72 https://kurumsal.aygaz.com.tr/uploads/kurumsal/surdurulebilirlik/10628fb2_dcc9_4f43_a5c1_1471e328b812__aygaz-skr-2022-web.pdf
A2.4. İş süreçlerine yahut eser ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını düzgünleştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Aygaz Faaliyet Raporu 2023 sayfa 80-85 Aygaz Sürdürülebilirlik Raporu 2022 sayfa 22, 23 https://kurumsal.aygaz.com.tr/uploads/kurumsal/surdurulebilirlik/10628fb2_dcc9_4f43_a5c1_1471e328b812__aygaz-skr-2022-web.pdf
A3. Raporlama

A3.1. Faaliyet raporlarında paydaşlığın sürdürülebilirlik performansına, gayelerine ve aksiyonlarına ait bilgi anlaşılabilir, yanlışsız ve kâfi bir halde verilmiştir.
X Aygaz Faaliyet Raporu 2023 sayfa 64-89
A3.2. İştirak tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Maksatlarından hangileri ile bağlı olduğuna ait bilgi kamuya açıklanmıştır.
X Aygaz Sürdürülebilirlik Raporu 2022 sayfa 14, 15 https://kurumsal.aygaz.com.tr/uploads/kurumsal/surdurulebilirlik/10628fb2_dcc9_4f43_a5c1_1471e328b812__aygaz-skr-2022-web.pdf
A3.3. ÇSY mevzularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY siyasetleri açısından kıymetli nitelikteki ve/veya faaliyetleri kıymetli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X ÇSY mevzularında aleyhte açılmış bir dava bulunmamaktadır. Aygaz Faaliyet Raporu 2023 sayfa 92-93 , 171 Aygaz Sürdürülebilirlik Raporu 2022 sayfa 54 https://kurumsal.aygaz.com.tr/uploads/kurumsal/surdurulebilirlik/10628fb2_dcc9_4f43_a5c1_1471e328b812__aygaz-skr-2022-web.pdf
A4. Doğrulama

A4.1. İştirakin ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Kapsam 1, Kapsam 2 ve Kapsam 3 sera gazı emisyonları hesaplanarak ISO 14064-1 doğrultusunda bağımsız üçüncü taraf kuruluşa doğrulatılmaktadır. Aygaz Faaliyet Raporu 2023 sayfa 74-79 , 96-97 Aygaz Sürdürülebilirlik Raporu 2022 sayfa 57 https://kurumsal.aygaz.com.tr/uploads/kurumsal/surdurulebilirlik/10628fb2_dcc9_4f43_a5c1_1471e328b812__aygaz-skr-2022-web.pdf
B. ÇEVRESEL İLKELER

B1. İştirak, etraf idaresi alanındaki siyaset ve uygulamalarını, hareket planlarını, çevresel idare sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X Aygaz Faaliyet Raporu 2023 sayfa 74-79 Aygaz Sürdürülebilirlik Raporu 2022 Sayfa 54 https://kurumsal.aygaz.com.tr/uploads/kurumsal/surdurulebilirlik/10628fb2_dcc9_4f43_a5c1_1471e328b812__aygaz-skr-2022-web.pdf
B2. Etraf idaresine ait bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ait olarak raporun kapsamı, raporlama devri, raporlama tarihi, raporlama şartları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X Aygaz Faaliyet Raporu 2023 sayfa 65 Aygaz Sürdürülebilirlik Raporu 2022 Sayfa 1 https://kurumsal.aygaz.com.tr/uploads/kurumsal/surdurulebilirlik/10628fb2_dcc9_4f43_a5c1_1471e328b812__aygaz-skr-2022-web.pdf
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel maksatlar kamuya açıklanmıştır.
X Aygaz Faaliyet Raporu 2023 sayfa 68-73 , 96-97 Aygaz Sürdürülebilirlik Raporu 2022 Sayfa 46-47 https://kurumsal.aygaz.com.tr/uploads/kurumsal/surdurulebilirlik/10628fb2_dcc9_4f43_a5c1_1471e328b812__aygaz-skr-2022-web.pdf
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sıkıntıların iş maksatlarına ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Aygaz Faaliyet Raporu 2023 sayfa 74-79 Aygaz Sürdürülebilirlik Raporu 2022 sayfa 56-57 https://kurumsal.aygaz.com.tr/uploads/kurumsal/surdurulebilirlik/10628fb2_dcc9_4f43_a5c1_1471e328b812__aygaz-skr-2022-web.pdf
B7. Operasyon süreci dahil paydaşlık kıymet zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak biçimde çevresel mevzuların nasıl yönetildiği, iş amaçlarına ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Aygaz Faaliyet Raporu 2023 sayfa 74-79 Aygaz Sürdürülebilirlik Raporu 2022 sayfa 38-41https://kurumsal.aygaz.com.tr/uploads/kurumsal/surdurulebilirlik/10628fb2_dcc9_4f43_a5c1_1471e328b812__aygaz-skr-2022-web.pdf
B8. Etraf konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının siyaset oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X Aygaz Sürdürülebilirlik Raporu Sayfa 68-69 https://kurumsal.aygaz.com.tr/uploads/kurumsal/surdurulebilirlik/10628fb2_dcc9_4f43_a5c1_1471e328b812__aygaz-skr-2022-web.pdf
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, güç idaresi, su ve atık su idaresi, atık idaresi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel tesirleri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir halde kamuya açıklanmıştır.
X Kapsam 3 (Diğer dolaylı) sera gazı emisyonlarının 2023 sürdürülebilirlik raporunda açıklanması bedellendirilmektedir. Aygaz Faaliyet Raporu 2023 sayfa 74-79 Aygaz Sürdürülebilirlik Raporu 2022 Sayfa 1, 70-71https://kurumsal.aygaz.com.tr/uploads/kurumsal/surdurulebilirlik/10628fb2_dcc9_4f43_a5c1_1471e328b812__aygaz-skr-2022-web.pdf
B10. Bilgileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl detayları kamuya açıklanmıştır.
X Dataları toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl detaylarının paylaşılmasına yönelik çalışmalar yapılması hedeflenmektedir. Aygaz Faaliyet Raporu 2023 sayfa 65 Aygaz Sürdürülebilirlik Raporu 2022 Sayfa 1, 70-71https://kurumsal.aygaz.com.tr/uploads/kurumsal/surdurulebilirlik/10628fb2_dcc9_4f43_a5c1_1471e328b812__aygaz-skr-2022-web.pdf
B11. Evvelki yıllarla mukayeseli olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış yahut azalışı kamuya açıklanmıştır.
X Aygaz Faaliyet Raporu 2023 sayfa 74-79 Aygaz Sürdürülebilirlik Raporu 2022 Sayfa 70-71https://kurumsal.aygaz.com.tr/uploads/kurumsal/surdurulebilirlik/10628fb2_dcc9_4f43_a5c1_1471e328b812__aygaz-skr-2022-web.pdf
B12. Çevresel tesirlerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli amaçlar belirlenmiş, bu gayeler ve geçmiş yıllarda belirlenen amaçlara nazaran ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X Koç Holding’in 2050 yılına kadar karbon nötr olma maksadı doğrultusunda çalışmalar yapılarak Topluluk amaçlarına katkı sağlanmaktadır. Aygaz Faaliyet Raporu 2023 sayfa 74-79 Aygaz Sürdürülebililrik Raporu 2022 sayfa 4https://kurumsal.aygaz.com.tr/uploads/kurumsal/surdurulebilirlik/10628fb2_dcc9_4f43_a5c1_1471e328b812__aygaz-skr-2022-web.pdf
B13. İklim krizi ile çaba stratejisi oluşturulmuş ve planlanan hareketler kamuya açıklanmıştır.
X Aygaz İklim Değişikliği Stratejisi: https://kurumsal.aygaz.com.tr/kurumsal/iklim-degisikligi-stratejisi Aygaz Faaliyet Raporu 2023 sayfa 74-79 Aygaz Sürdürülebilirlik Raporu 2022 Sayfa 56-57 https://kurumsal.aygaz.com.tr/uploads/kurumsal/surdurulebilirlik/10628fb2_dcc9_4f43_a5c1_1471e328b812__aygaz-skr-2022-web.pdf
B14. Eserler ve/veya hizmetlerin etrafa potansiyel olumsuz tesirini önlemek yahut bu tesirleri minimuma indirmek emeliyle program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Aygaz Faaliyet Raporu 2023 sayfa 74-79 Aygaz Sürdürülebilirlik raporu 2022 Sayfa 54-59https://kurumsal.aygaz.com.tr/uploads/kurumsal/surdurulebilirlik/10628fb2_dcc9_4f43_a5c1_1471e328b812__aygaz-skr-2022-web.pdf
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon ölçülerinde azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X Kapsam 3 sera gazı emisyonlarına yönelik data tahlili, doğrulatma ve metodoloji geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Aygaz Faaliyet Raporu 2023 sayfa 96-97
B15. Çevresel tesirleri azaltmaya yönelik teşebbüs ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X Aygaz Faaliyet Raporu 2023 sayfa 74-79 Aygaz Sürdürülebilirlik raporu 2022 Sayfa 10, 54-59https://kurumsal.aygaz.com.tr/uploads/kurumsal/surdurulebilirlik/10628fb2_dcc9_4f43_a5c1_1471e328b812__aygaz-skr-2022-web.pdf
B16. Güç tüketimi (doğal gaz, motorin, akaryakıt, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) bilgileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X 2023 performansına 2023 Sürdürülebilirlik Raporunda yer verilecektir. Aygaz Faaliyet Raporu 2023 sayfa 74-79 Aygaz Sürdürülebilirlik Raporu 2022 sayfa 70https://kurumsal.aygaz.com.tr/uploads/kurumsal/surdurulebilirlik/10628fb2_dcc9_4f43_a5c1_1471e328b812__aygaz-skr-2022-web.pdf
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X 2023 performansına 2023 Sürdürülebilirlik Raporunda yer verilecektir. Aygaz Faaliyet Raporu 2023 sayfa 74-79 Aygaz Sürdürülebilirlik Raporu 2022 sayfa 70https://kurumsal.aygaz.com.tr/uploads/kurumsal/surdurulebilirlik/10628fb2_dcc9_4f43_a5c1_1471e328b812__aygaz-skr-2022-web.pdf
B18. Yenilenebilir güç kullanımının artırılması, sıfır yahut düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Aygaz Faaliyet Raporu 2023 sayfa 74-79 Aygaz Sürdürülebilirlik Raporu 2022 Sayfa 57,58https://kurumsal.aygaz.com.tr/uploads/kurumsal/surdurulebilirlik/10628fb2_dcc9_4f43_a5c1_1471e328b812__aygaz-skr-2022-web.pdf
B19. Yenilenebilir güç üretim ve kullanım dataları kamuya açıklanmıştır.
X Aygaz Faaliyet Raporu 2023 sayfa 74-79 Aygaz Sürdürülebilirlik Raporu 2022 Sayfa 57,58https://kurumsal.aygaz.com.tr/uploads/kurumsal/surdurulebilirlik/10628fb2_dcc9_4f43_a5c1_1471e328b812__aygaz-skr-2022-web.pdf
B20. Güç verimliliği projeleri yapılmış ve güç verimliliği projeleri sayesinde elde edilen güç tüketim ve emisyon azaltım ölçüsü kamuya açıklanmıştır.
X Aygaz Faaliyet Raporu 2023 sayfa 74-79 Aygaz Sürdürülebilirlik Raporu 2022 Sayfa 57https://kurumsal.aygaz.com.tr/uploads/kurumsal/surdurulebilirlik/10628fb2_dcc9_4f43_a5c1_1471e328b812__aygaz-skr-2022-web.pdf
B21. Su tüketimi, varsa yer altından yahut yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su ölçüleri, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X 2023 performansına 2023 Sürdürülebilirlik Raporunda yer verilecektir. Aygaz Faaliyet Raporu 2023 sayfa 74-79 Aygaz Sürdürülebilirlik Raporu 2022 Sayfa 59https://kurumsal.aygaz.com.tr/uploads/kurumsal/surdurulebilirlik/10628fb2_dcc9_4f43_a5c1_1471e328b812__aygaz-skr-2022-web.pdf
B22. Operasyonlar yahut faaliyetlerinin rastgele bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap – Trade yahut Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X Türkiye’de karbon fiyatlandırma sistemine ait yasak düzenleme süreçleri şimdi tamamlanmadığından Şirket’in dahil olduğu bir karbon fiyatlandırma sistemi bulunmamaktadır. Aygaz Faaliyet Raporu 2023 sayfa 96-97
B23. Raporlama periyodunda biriken yahut satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X Şirket içi karbon fiyatlandırma çalışmaları ve karbon kredisi konusunda değerlendirmeler ve sivil toplum kuruluşları ile inceleme süreçleri devam etmektedir. Aygaz Faaliyet Raporu 2023 sayfa 96-97
B24. Paydaşlık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise detayları kamuya açıklanmıştır.
X Şirket içi karbon fiyatlandırma çalışmaları ve karbon kredisi konusunda değerlendirmeler ve sivil toplum kuruluşları ile inceleme süreçleri devam etmektedir. Aygaz Faaliyet Raporu 2023 sayfa 96-97
B25. Paydaşlığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X Aygaz Faaliyet Raporu 2023 sayfa 65
C. TOPLUMSAL İLKELER

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

C1.1. İnsan Hakları Kozmik Beyannamesi, Türkiye?nin onayladığı ILO Mukaveleleri ve öteki ilgili mevzuatı kapsayacak formda Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Siyaseti oluşturulmuş, siyasetin uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve siyaset ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X Aygaz İnsan Hakları Siyaseti: https://aygaz.com.tr/yatirimci-iliskileri/insan-haklari-politikasi Aygaz Faaliyet Raporu 2023 sayfa 68-73 , 214-220
C1.2. Tedarik ve paha zinciri tesirleri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının uygunlaştırılması, bayan istihdamı ve kapsayıcılık mevzularına (cinsiyet, ırk, din, lisan, uygar durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, toplumsal ve kültürel farklılıklar vb. mevzularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ait siyasetinde yer verilmiştir.
X Aygaz İnsan Hakları Siyaseti: https://aygaz.com.tr/yatirimci-iliskileri/insan-haklari-politikasi Aygaz Tedarik Zinciri Ahenk Siyaseti: https://kurumsal.aygaz.com.tr/yatirimci-iliskileri/tedarik-zinciri-uyum-politikasi
C1.3. Belli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere hassas bölümlerin (düşük gelirli bölümler, bayanlar vb.) yahut azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda kıymet zinciri boyunca alınan tedbirler kamuya açıklanmıştır.
X Aygaz İnsan Hakları Siyaseti: https://aygaz.com.tr/yatirimci-iliskileri/insan-haklari-politikasi Aygaz Tedarik Zinciri Ahenk Siyaseti: https://kurumsal.aygaz.com.tr/yatirimci-iliskileri/tedarik-zinciri-uyum-politikasi Aygaz Faaliyet Raporu 2023 sayfa 68-73 Aygaz Sürdürülebilirlik Raporu 2022 Sayfa 44-45 https://kurumsal.aygaz.com.tr/uploads/kurumsal/surdurulebilirlik/10628fb2_dcc9_4f43_a5c1_1471e328b812__aygaz-skr-2022-web.pdf
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk personel çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ait gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X Aygaz İnsan Hakları Siyaseti: https://aygaz.com.tr/yatirimci-iliskileri/insan-haklari-politikasi Aygaz Tedarik Zinciri Ahenk Siyaseti: https://kurumsal.aygaz.com.tr/yatirimci-iliskileri/tedarik-zinciri-uyum-politikasi Aygaz Faaliyet Raporu 2023 sayfa 68-73 , 214-220 Aygaz Sürdürülebilirlik Raporu 2022 Sayfa 44-45 https://kurumsal.aygaz.com.tr/uploads/kurumsal/surdurulebilirlik/10628fb2_dcc9_4f43_a5c1_1471e328b812__aygaz-skr-2022-web.pdf
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat istikrarı tahlilleri ve yetenek idare bahislerine çalışan haklarına ait siyasetinde yer verilmiştir.
X Aygaz İnsan Hakları Siyaseti: https://aygaz.com.tr/yatirimci-iliskileri/insan-haklari-politikasi Aygaz Faaliyet Raporu 2023 sayfa 68-73 Aygaz Sürdürülebilirlik Raporu 2022 Sayfa 44-45 https://kurumsal.aygaz.com.tr/uploads/kurumsal/surdurulebilirlik/10628fb2_dcc9_4f43_a5c1_1471e328b812__aygaz-skr-2022-web.pdf
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve uyuşmazlıkların tahliline ait sistemler oluşturularak uyuşmazlık tahlil süreçleri belirlenmiştir.
X Aygaz Etik Prensipler https://www.aygaz.com.tr/kurumsal/etik-ilkeler Aygaz Faaliyet Raporu 2023 sayfa 68-73 Aygaz Sürdürülebilirlik Raporu 2022 Sayfa 19-21 https://kurumsal.aygaz.com.tr/uploads/kurumsal/surdurulebilirlik/10628fb2_dcc9_4f43_a5c1_1471e328b812__aygaz-skr-2022-web.pdf
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan devir içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Aygaz Faaliyet Raporu 2023 sayfa 68-73 Aygaz Sürdürülebilirlik Raporu 2022 Sayfa 44-50https://kurumsal.aygaz.com.tr/uploads/kurumsal/surdurulebilirlik/10628fb2_dcc9_4f43_a5c1_1471e328b812__aygaz-skr-2022-web.pdf
C1.6. İş sıhhati ve güvenliği siyasetleri oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Aygaz Entegre İdare Sistemleri Siyaseti: https://aygaz.com.tr/kurumsal/entegre-yonetim-sistemleri-politikasi Aygaz İş Sıhhati ve Güvenliği İdaresi: https://aygaz.com.tr/kurumsal/is-sagligi-ve-guvenligi-yonetimi Aygaz Sürdürülebilirlik Raporu 2022 Sayfa 50-51 https://kurumsal.aygaz.com.tr/uploads/kurumsal/surdurulebilirlik/10628fb2_dcc9_4f43_a5c1_1471e328b812__aygaz-skr-2022-web.pdf
C1.6. İş kazalarını tedbire ve sıhhatin korunması emeliyle alınan tedbirler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X Kalite, Etraf ve İş Güvenliği Uygulamaları: https://kurumsal.aygaz.com.tr/kurumsal/kalite-cevre-ve-is-guvenligi-uygulamalari Aygaz Faaliyet Raporu 2023 sayfa 74-79 Aygaz Sürdürülebilirlik Raporu 2022 Sayfa 50-51 https://kurumsal.aygaz.com.tr/uploads/kurumsal/surdurulebilirlik/10628fb2_dcc9_4f43_a5c1_1471e328b812__aygaz-skr-2022-web.pdf
C1.7. Şahsî dataların korunması ve bilgi güvenliği siyasetleri oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Aygaz Ferdî Bilgilerin Korunması: https://www.aygaz.com.tr/kurumsal/kisisel-verilerin-korunmasi Aygaz Sürdürülebilirlik Raporu 2022 Sayfa 35 https://kurumsal.aygaz.com.tr/uploads/kurumsal/surdurulebilirlik/10628fb2_dcc9_4f43_a5c1_1471e328b812__aygaz-skr-2022-web.pdf
C1.8. Etik siyaseti oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Aygaz Etik Prensipler https://www.aygaz.com.tr/kurumsal/etik-ilkelerAygaz Sürdürülebilirlik Raporu 2022 Sayfa 19-20https://kurumsal.aygaz.com.tr/uploads/kurumsal/surdurulebilirlik/10628fb2_dcc9_4f43_a5c1_1471e328b812__aygaz-skr-2022-web.pdf
C1.9. Toplumsal yatırım, toplumsal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
X Aygaz Toplumsal Yatırım Siyaseti: https://www.aygaz.com.tr/yatirimci-iliskileri/toplumsal-yatirim-politikasi Aygaz Faaliyet Raporu 2023 sayfa 86-89 Aygaz Sürdürülebilirlik Raporu 2022 Sayfa 62-65 https://kurumsal.aygaz.com.tr/uploads/kurumsal/surdurulebilirlik/10628fb2_dcc9_4f43_a5c1_1471e328b812__aygaz-skr-2022-web.pdf
C1.10. Çalışanlara ÇSY siyasetleri ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X Aygaz Faaliyet Raporu 2023 sayfa 74-79 Aygaz Sürdürülebilirlik Raporu 2022 Sayfa 10https://kurumsal.aygaz.com.tr/uploads/kurumsal/surdurulebilirlik/10628fb2_dcc9_4f43_a5c1_1471e328b812__aygaz-skr-2022-web.pdf
C2. Paydaşlar, Milletlerarası Standartlar ve İnisiyatifler

C2.1. Müşteri şikâyetlerinin idaresi ve tahliline ait müşteri memnuniyeti siyaseti düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X Aygaz Müşteri Şikayetleri İdaresi Taahhütü https://www.aygaz.com.tr/kurumsal/musteri-sikayetleri-yonetimi-taahhudu Aygaz Sürdürülebilirlik Raporu 2022 Sayfa 34 https://kurumsal.aygaz.com.tr/uploads/kurumsal/surdurulebilirlik/10628fb2_dcc9_4f43_a5c1_1471e328b812__aygaz-skr-2022-web.pdf
C2.2. Paydaşlarla yürütülen irtibat (hangi paydaş, bahis ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X Aygaz Faaliyet Raporu 2023 sayfa 66-67 Aygaz Sürdürülebilirlik Raporu 2022 Sayfa 68-69 https://kurumsal.aygaz.com.tr/uploads/kurumsal/surdurulebilirlik/10628fb2_dcc9_4f43_a5c1_1471e328b812__aygaz-skr-2022-web.pdf
C2.3. Raporlamalarda benimsenen milletlerarası raporlama standartları açıklanmıştır.
X Aygaz Sürdürülebilirlik Raporu 2022 Sayfa 1, 73 https://kurumsal.aygaz.com.tr/uploads/kurumsal/surdurulebilirlik/10628fb2_dcc9_4f43_a5c1_1471e328b812__aygaz-skr-2022-web.pdf
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı yahut üye olunan memleketler arası kuruluş, komite ve unsurlar kamuya açıklanmıştır.
X Aygaz Faaliyet Raporu 2023 sayfa 65 Aygaz Sürdürülebilirlik Raporu 2022 Sayfa 45, 68 https://kurumsal.aygaz.com.tr/uploads/kurumsal/surdurulebilirlik/10628fb2_dcc9_4f43_a5c1_1471e328b812__aygaz-skr-2022-web.pdf
C2.5. Borsa İstanbul?un ve/veya memleketler arası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
X Aygaz Faaliyet Raporu 2023 sayfa 65 Aygaz Sürdürülebilirlik Raporu 2022 Sayfa 23 https://kurumsal.aygaz.com.tr/uploads/kurumsal/surdurulebilirlik/10628fb2_dcc9_4f43_a5c1_1471e328b812__aygaz-skr-2022-web.pdf
D. KURUMSAL İDARE İLKELERİ

D1. Sürdürülebilirlik alanındaki önlemler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X Aygaz Sürdürülebilirlik Raporu 2022 Sayfa 14, 15 https://kurumsal.aygaz.com.tr/uploads/kurumsal/surdurulebilirlik/10628fb2_dcc9_4f43_a5c1_1471e328b812__aygaz-skr-2022-web.pdf
D2. Toplumsal sorumluluk projeleri, farkındalık aktiflikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun kıymeti hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X Aygaz Faaliyet Raporu 2023 sayfa 86-89 Aygaz Sürdürülebilirlik Raporu 2022 Sayfa 62-65 https://kurumsal.aygaz.com.tr/uploads/kurumsal/surdurulebilirlik/10628fb2_dcc9_4f43_a5c1_1471e328b812__aygaz-skr-2022-web.pdf

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257256

BIST

Kaynak Web Site: Bloomberg HT

Haber Url Adresi: https://www.bloomberght.com/borsa/hisse/aygaz-as/kap-haberi/333883

reklam

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Firma Kaydet: Firma Rehberi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!