reklam

ATAKEY PATATES BESİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

ATAKEY PATATES BESİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Hisse İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Birikmiş Karlar
Tekrar Değerleme ve Ölçüm Kar / Kayıpları Riskten Korunma Çıkar / Kayıpları Tekrar Değerleme ve Sınıflandırma Çıkar / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Ziyanları Net Periyot Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yine Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Yararları (Kayıpları)
Evvelki Devir 01.01.2022 – 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

reklam

Devir Başı Bakiyeler
16 117.600.000 545.638.793 0 0 0 0 -145.286.437 0 517.952.356 517.952.356
Muhasebe Siyasetlerindeki Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Muhasebe Siyasetlerindeki Zarurî Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Muhasebe Siyasetlerindeki İstekli Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Kusurlara Ait Düzeltmeler
0
Öteki Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
117.600.000 545.638.793 0 0 0 0 -145.286.437 0 517.952.356 517.952.356
Transferler
0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 223.543.879 148.074 -110.799.134 0 924.515.514 1.037.408.333 1.037.408.333
Periyot Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 924.515.514 924.515.514 924.515.514
Öteki Kapsamlı Gelir (Gider)
223.543.879 148.074 -110.799.134 0 0 112.892.819 112.892.819
Periyot Sonu Bakiyeler
16 117.600.000 545.638.793 0 223.543.879 148.074 -110.799.134 -145.286.437 924.515.514 1.555.360.689 1.555.360.689
Cari Periyot 01.01.2023 – 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Devir Başı Bakiyeler
16 117.600.000 545.638.793 223.543.879 148.074 -110.799.134 -145.286.437 924.515.514 1.555.360.689 1.555.360.689
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
117.600.000 545.638.793 223.543.879 148.074 -110.799.134 -145.286.437 924.515.514 1.555.360.689 1.555.360.689
Transferler
924.515.514 -924.515.514 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
302.604.279 30.894 -9.249.364 295.694.667 589.080.476 589.080.476
Periyot Karı (Zararı)
295.694.667 295.694.667 295.694.667
Başka Kapsamlı Gelir (Gider)
302.604.279 30.894 -9.249.364 293.385.809 293.385.809
Sermaye Arttırımı
21.168.000 5.429.036 26.597.036 26.597.036
Hisse Bazlı Süreçler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
896.126.123 896.126.123 896.126.123
Periyot Sonu Bakiyeler
16 138.768.000 551.067.829 896.126.123 526.148.158 178.968 -120.048.498 779.229.077 295.694.667 3.067.164.324 3.067.164.324

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2023 – 31.12.2023 Evvelki Devir 01.01.2022 – 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
313.926.992 620.335.572
Periyot Karı (Zararı)
295.694.667 924.515.514
Sürdürülen Faaliyetlerden Periyot Karı (Zararı)
295.694.667 924.515.514
Periyot Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
702.557.718 84.511.408
Amortisman ve İtfa Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
11-20 95.597.590 72.636.489
Bedel Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.414.079 0
Alacaklarda Kıymet Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.414.079 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.408.505 8.530.819
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 8.512.020 6.213.764
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.896.485 2.317.055
İştirak (Kar) Hissesi ve Başka Finansal Araçlardan (Gelirler) Masraflar ile İlgili Düzeltmeler
22 -20.488.773 0
Faiz (Gelirleri) ve Masrafları İle İlgili Düzeltmeler
-45.722.579 80.517.956
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -122.185.774 -2.005.088
Faiz Masrafları ile İlgili Düzeltmeler
21 87.378.838 87.034.588
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
23 8.791.410 4.592.852
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
21 -19.707.053 -9.104.396
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
255.968.216 81.348.617
Gerçeğe Uygun Paha Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
2.330.872 -7.634.377
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Paha Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
2.330.872 -7.634.377
Vergi (Geliri) Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
103.159.210 28.135.984
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -1.082
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.082
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Öbür Düzeltmeler
299.890.598 -179.022.998
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-580.882.508 -380.108.009
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-46.605.066 -144.375.359
Bağlantılı Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-44.830.077 -68.037.599
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.774.989 -76.337.760
Faaliyetlerle İlgili Öbür Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 1.446.490
Alakalı Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Öbür Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 1.446.490
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-599.058.097 -465.967.449
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
-1.557.665 18.879.100
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
265.877.001 186.545.334
Bağlı Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.242.972 550.179
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
260.634.029 185.995.155
Faaliyetler ile İlgili Öbür Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.638.624 -931.655
Alakalı Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Öbür Borçlardaki Artış (Azalış)
5.638.624 -931.655
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-121.926.955 102.923.777
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Öteki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-83.250.350 -78.628.247
Faaliyetlerle İlgili Öteki Varlıklardaki Azalış (Artış)
-83.250.350 -78.628.247
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
417.369.877 628.918.913
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -3.663.185 -2.027.441
Başka Karşılıklara Ait Ödemeler
12 -758.993 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -99.020.707 -6.555.900
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
76.079.174 -55.777.773
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 13.116
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 0 13.116
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-66.595.373 -57.795.977
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -66.223.860 -57.368.007
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -371.513 -427.970
Alınan Faiz
22 142.674.547 2.005.088
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
569.275.353 -417.240.511
Hisse ve Öteki Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
896.126.123 0
Hisse İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
896.126.123 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
492.537.467 345.873.507
Kredilerden Nakit Girişleri
4 492.537.467 345.873.507
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-747.240.246 -674.667.382
Kredi Geri Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
4 -728.504.080 -656.251.843
Öbür Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
4 -18.736.166 -18.415.539
Kira Kontratlarından Kaynaklanan Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
11 -4.051.661 -5.951.916
Ödenen Faiz
4 -94.693.366 -82.494.720
Öbür Nakit Girişleri (Çıkışları)
26.597.036 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
959.281.519 147.317.288
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-228.186.174 -11.918.174
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
731.095.345 135.399.114
PERİYOT BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 144.742.155 9.343.041
DEVİR SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 875.837.500 144.742.155

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Devir 31.12.2023 Evvelki Periyot 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 875.837.500 144.742.155
Ticari Alacaklar
195.507.168 267.867.046
Alakalı Taraflardan Ticari Alacaklar
6 143.947.926 180.669.185
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 51.559.242 87.197.861
Öteki Alacaklar
1.637.625 2.698.363
Bağlı Olmayan Taraflardan Öbür Alacaklar
1.637.625 2.698.363
Stoklar
7 1.048.426.689 868.441.286
Peşin Ödenmiş Giderler
15 5.008.174 5.091.926
Alakalı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.008.174 5.091.926
Öbür Dönen Varlıklar
14 124.271.015 99.809.900
Bağlı Olmayan Taraflardan Öteki Dönen Varlıklar
124.271.015 99.809.900
ORTA TOPLAM
2.250.688.171 1.388.650.676
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.250.688.171 1.388.650.676
DURAN VARLIKLAR

Öbür Alacaklar
1.476.056 2.432.141
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Başka Alacaklar
1.476.056 2.432.141
Türev Araçlar
3.530.960 8.756.631
Riskten Korunma Emelli Türev Araçlar
3.530.960 8.756.631
Maddi Duran Varlıklar
7 1.590.119.446 1.302.612.781
Arazi ve Arsalar
423.048.000 255.833.025
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
29.332.166 29.977.138
Binalar
402.614.692 327.804.187
Tesis, Makine ve Cihazlar
706.540.454 661.891.257
Taşıtlar
1.395.281 1.444.434
Mobilya ve Demirbaşlar
25.740.013 24.571.524
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.448.840 1.091.216
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 6.355.988 6.699.057
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 1.037.664 960.766
Lisanslar
1.037.664 960.766
Peşin Ödenmiş Giderler
15 0 5.098
Bağlı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 5.098
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 237.127.785 240.772.984
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.839.647.899 1.562.239.458
TOPLAM VARLIKLAR
4.090.336.070 2.950.890.134
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
374.197.584 228.487.765
Bağlı Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
374.197.584 228.487.765
Banka Kredileri
4 371.797.124 225.219.595
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
5 2.400.460 3.268.170
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
172.346.942 416.961.611
Alakalı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
172.346.942 416.961.611
Banka Kredileri
4 172.346.942 416.961.611
Ticari Borçlar
362.362.120 289.805.373
Bağlantılı Taraflara Ticari Borçlar
6 4.374.470 598.042
Alakalı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 357.987.650 289.207.331
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
7 4.328.943 1.772.925
Öbür Borçlar
0 584.575
Bağlı Taraflara Öbür Borçlar
7 0 224.915
Bağlantılı Olmayan Taraflara Öbür Borçlar
0 359.660
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 0 165.690.186
Bağlı Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 165.690.186
Devir Karı Vergi Yükümlülüğü
24 10.798.315 14.650.805
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.749.281 4.120.127
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
13 2.587.438 1.916.396
Başka Kısa Vadeli Karşılıklar
12 2.161.843 2.203.731
Öteki Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 2.500.808 1.644.716
Alakalı Olmayan Taraflara Öteki Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.500.808 1.644.716
ORTA TOPLAM
931.283.993 1.123.718.083
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
931.283.993 1.123.718.083
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
86.791.664 267.127.309
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
86.791.664 267.127.309
Banka Kredileri
4 85.268.775 265.042.385
Kiralama Süreçlerinden Borçlar
5 1.522.889 2.084.924
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.096.089 4.684.053
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
13 5.096.089 4.684.053
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
91.887.753 271.811.362
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.023.171.746 1.395.529.445
ÖZKAYNAKLAR

Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
3.067.164.324 1.555.360.689
Ödenmiş Sermaye
16 138.768.000 117.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 551.067.829 545.638.793
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
16 896.126.123 0
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler (Giderler)
526.327.126 223.691.953
Yine Değerleme ve Ölçüm Çıkarları (Kayıpları)
526.327.126 223.691.953
Maddi Duran Varlık Yine Değerleme Artışları (Azalışları)
16 526.148.158 223.543.879
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Çıkarları (Kayıpları)
178.968 148.074
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-120.048.498 -110.799.134
Riskten Korunma Çıkarları (Kayıpları)
-120.048.498 -110.799.134
Nakit Akış Riskinden Korunma Çıkarları (Kayıpları)
16 -120.048.498 -110.799.134
Geçmiş Yıllar Karları yahut Zararları
779.229.077 -145.286.437
Net Devir Karı yahut Zararı
295.694.667 924.515.514
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.067.164.324 1.555.360.689
TOPLAM KAYNAKLAR
4.090.336.070 2.950.890.134

Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2023 – 31.12.2023 Evvelki Periyot 01.01.2022 – 31.12.2022
Kar yahut Ziyan ve Öbür Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR YAHUT ZİYAN KISMI

Hasılat
18 2.548.196.200 2.146.194.192
Satışların Maliyeti
18 -1.905.907.982 -1.561.791.500
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
642.288.218 584.402.692
BRÜT KAR (ZARAR)
642.288.218 584.402.692
Genel İdare Giderleri
19 -82.201.838 -30.228.037
Temel Faaliyetlerden Öteki Gelirler
21 90.426.811 81.578.365
Temel Faaliyetlerden Öbür Giderler
21 -80.362.428 -61.485.149
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
570.150.763 574.267.871
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 164.744.826 7.218.352
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -4.072.804 -8.188.602
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
730.822.785 573.297.621
Finansman Gelirleri
23 0 1.090.484
Finansman Giderleri
23 -362.552.839 -188.995.989
Net Nakdî Konum Çıkarları (Kayıpları)
30.583.931 567.259.382
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
398.853.877 952.651.498
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-103.159.210 -28.135.984
Periyot Vergi (Gideri) Geliri
24 -95.168.217 -20.459.684
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -7.990.993 -7.676.300
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DEVİR KARI (ZARARI)
295.694.667 924.515.514
DEVİR KARI (ZARARI)
295.694.667 924.515.514
Devir Karının (Zararının) Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Paydaşlık Payları
295.694.667 924.515.514
Hisse Başına Kazanç

Hisse Başına Kazanç

Hisse Başına Kar (Zarar)

Sulandırılmış Hisse Başına Yarar (Zarar)

BAŞKA KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacaklar
302.635.173 223.691.953
Maddi Duran Varlıklar Yine Değerleme Artışları (Azalışları)
9 310.563.657 271.391.979
Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Yararları (Kayıpları)
13 42.104 185.092
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Öteki Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
-7.970.588 -47.885.118
Maddi Duran Varlıklar Yine Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
24 -7.959.378 -47.848.100
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Karları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 -11.210 -37.018
Kar yahut Ziyan Olarak Yine Sınıflandırılacaklar
-9.249.364 -110.799.134
Nakit Akış Riskinden Korunmaya Ait Öbür Kapsamlı Gelir (Gider)
-21.565.746 -138.498.918
Nakit Akış Riskinden Korunma Karları (Kayıpları)
-21.565.746 -138.498.918
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacak Öteki Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
12.316.382 27.699.784
Nakit Akış Riskinden Korunmaya Ait Öteki Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
12.316.382 27.699.784
ÖBÜR KAPSAMLI GELİR (GİDER)
293.385.809 112.892.819
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
589.080.476 1.037.408.333
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Denetim Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Paydaşlık Payları
589.080.476 1.037.408.333

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260050

BIST

Kaynak Web Site: Bloomberg HT

Haber Url Adresi: https://www.bloomberght.com/borsa/hisse/atakey-patates-g/kap-haberi/334570

reklam

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Firma Kaydet: Firma Rehberi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!